Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av användning och utsläpp av kemiska ämnen från tillståndspliktig verksamhet inom S. Östersjön vattendistrikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av användning och utsläpp av kemiska ämnen från tillståndspliktig verksamhet inom S. Östersjön vattendistrikt."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av användning och utsläpp av kemiska ämnen från tillståndspliktig verksamhet inom S. Östersjön vattendistrikt

2 DATABAS MILJÖKVALITETSNORMER INFORMATIONTRÄFFAR OM VATTENFÖRVALTNING FÖR FÖRETAGEN

3

4 Malmö 14/4 St.Gertruds konferens. Start 12:45 med lunch, slut 16:00 Kristianstad 22/4 Quality Grand Hotel. 9:30-13:00 inklusive lunch Helsingborg 27/4 Comfort Hotell Nouveau. Start 12:00 med lunch, slut 16:00 http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/amnen/Miljo/

5 OMPRÖVNINGSUPPDRAGET Ny fas Plats 1-50 på ”listan” Uppmaning att före 2010-09-30 genomföra samråd Nyttja möjligheterna i miljöbalken

6 Omprövningsuppdraget forts.

7 2010 Februari Utskick med uppmaning till anläggning 1-50 på omprövningslistan 2010 Oktober Övervägande om föreläggande 2011 Februari Utskick med uppmaning till anläggning 51-100 på omprövningslistan 2011 Oktober Övervägande om föreläggande 2012 Februari Utskick med uppmaning till anläggning 101-150 på omprövningslistan 2012 Oktober Övervägande om föreläggande 2013 Februari Utskick med uppmaning till anläggning 151-200 på omprövningslistan 2013 Oktober Övervägande om föreläggande 2014 Februari Utskick med uppmaning till anläggning 200- på omprövningslistan 2014 Oktober Övervägande om föreläggande

8

9

10 Miljöinspektör, demokrati och dialog - Miljöinspektörernas arbetssituation - Demokrati och dialog i arbetet med enskilda avlopp - Fyra anledningar att öka delaktigheten En modell för demokratiskt arbete - Modeller och metoder för samverkan, dialog och delaktighet Dialogkompetens - Samtalets ”hjälper” - Empati – ett yrkesmässigt förhållningssätt till andra människor Konflikthantering - Intressemotsättningar och konflikter - Konfliktförloppets eskalation – ”konflikttrappan” - Att förebygga och hantera akuta konflikter - Tumregler för konstruktiv kommunikation i konflikter - Att medla i konflikter Samrådsprocesser – ett nytt sätt att arbeta med avloppsfrågor - Checklista - Hur gör vi nu?

11 Överlåten tillsyn i Skåne län Samtliga gamla beslut har digitaliserats - Finns intresse att lägga dessa på hemsidan? Översyn planeras starta hösten 2010 - Flera beslut - Kommunförbunden - ………..

12 Seveso http://www.lansstyrelsen.se/skane/amnen/Miljo/Miljoskydd_/Seveso/ Överlåten tillsyn 6 kommuner 23 anläggningar Tillsynsvägledning MSB Tillsynsansvaret följer fördelningen enligt miljöbalken Tillsynsansvaret kan inte delas Länsstyrelsen är inte behörig myndighet Återkalla eller hjälpa! Information till berörda kommuner. Våra dagar står till deras förfogande. Fortsatta gemensamma tillsynsbesök. Vi kan styra/leda tillsynsbesöken under 2010. Utbildningstillfällen.

13 ÖVRIGT TIB - Tjänsteman i beredskap Miljöreda Miljökonsultträffar Träff för miljöansvariga på företagen TVL - Branscher Brukarundersökning


Ladda ner ppt "Kartläggning av användning och utsläpp av kemiska ämnen från tillståndspliktig verksamhet inom S. Östersjön vattendistrikt."

Liknande presentationer


Google-annonser