Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT Schakt- massor Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT Schakt- massor Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT Schakt- massor Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning

2 ”Ingenting försvinner - och allting sprider sig”
Att arbeta med hela miljöbalken och ett rörligt miljöproblem innebär att förstå: ”Ingenting försvinner - och allting sprider sig”

3 . . . . Vad händer med schaktmassorna?
2011 startades ett statligt-kommunalt samprojekt kring hanteringen av schaktmassor Frågor: Är det alltid ok att använda schaktmassor märkta KM och MKM för anläggnings- och andra ändamål? Bör vi kanske använda nya synsätt, där belastningstållighet hos recipienten inkluderas? Kan vi testa ramarna med hjälp av juridik och tillsynsåtgärder? Hur kan vi mäta? . . . .

4 Projektmål Myndigheterna ska få en bättre bild av hur massor för anläggningsändamål hanteras genom att bedriva tillsyn längs hela masshanteringskedjan. Myndigheterna ska tillämpa ett likvärdigt kravställande utifrån miljöbalken. Spridning av erfarenheter mellan tillsynsmyndigheterna.   Fler tillsynsmyndigheter ska börja med systematisk tillsyn utifrån gemensamt överenskomna riktlinjer i projektet.   Fler tillsynsmyndigheter ska börja kräva provtagning i förhållande till bakgrundshalter.   Bättre kunskap kring enskilda verksamhetsutövare som dominerar den regionala marknaden. Verksamhetsutövarna får klara och entydiga besked om hur massorna ska hanteras.   Verksamhetsutövarna inom branschen genomför en bättre egenkontroll samt att den felaktiga hanteringen av schaktmassor minskat.

5 Legala grundbultar i pilotprojektet
” Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning” (3 kap 1 § miljötillsynsförordningen) ”Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt. För att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan polismyndigheter, åklagarmyndigheter och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken” ( 1 kap 17 § miljötillsynsförordningen)

6 . . . . . . Pilotprojektets heta frågor…
Samverkansformer när vi endast ser toppen av ett ”avfallsberg” Handboken 2010:1 och att använda bakgrundshalter som ”tillsynsnivå” Naturliga halter Provtagning och tillsynsmetodik Avvägningsfrågor och kravställande Tillsynshantering hela masshanterings- kedjan . . . . .

7 . . . . . Resultaten utifrån uppställda projektmål
 Klar framgång med avseende på följande projektmål: ”Myndigheterna får en bättre bild av hur massor för anläggningsändamål hanteras genom att bedriva tillsyn längs hela masshanteringskedjan”.   ”Bättre kunskap kring enskilda verksamhetsutövare som dominerar den regionala marknaden. Detta är också en förutsättning för effektiv tillsyn och en bra utgångspunkt för likvärdiga bedömningar”.   ”Verksamhetsutövarna får klara och entydiga besked om hur massorna ska hanteras”. ”Genom att utveckla tillsynen gemensamt mellan myndigheter bedömer vi att vi efter avslutat projekt kommer att ha åstadkommit en mer effektiv hantering av själva miljöproblemet, massor för anläggningsändamål, i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten”, och därmed inlett ett arbete med tydligt avstamp i den nya miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13)”. För tidigt att avgöra: ”Verksamhetsutövarna inom branschen genomför en bättre egenkontroll samt att den felaktiga hanteringen av schaktmassor minskat”. Länsstyrelsen konstaterar dock vad det gäller samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken, att dessa möjligen minskat något i antal. . . . .

8 Hur arbetar vi vidare? . Viktiga frågor att hantera 2012 inför en uppstart av ett nytt utvidgat projekt 2013 är utifrån länsstyrelsens förslag bl a: Lakbarhet vid användning av avfall vid återställning av täkter och andra anläggningsändamål Mallar för förelägganden Information till branscherna Myndighetskontaktnät Tillsynsansvar mellan myndigheter Diskussion kring var medel för ett nytt och utvidgat projekt kan äskas och hur frågorna hanteras i VP 13 Krav på provtagningar . . . . . .

9 ARBETSMATERIAL Inledning inledning till miljösamverkan Skånes nätmaterial.docx Användning av schaktmassor Användande av massor 10 dec.docx Information om schaktmassor Information om hantering av massor (2).doc Informationsbroschyr Checklista schaktmassor3 (2).doc Beslutsförslag Beslutsförslag för hantering av förorenade schaktmassor2.docx Allt finns samlat på


Ladda ner ppt "PROJEKT Schakt- massor Miljöjurist, Dr. Margaretha Svenning."

Liknande presentationer


Google-annonser