Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöjurist Dr Margaretha Svenning. Tillståndsplikt för verksamheter enligt miljöbalken (environmental act) Tillstånd (permissions) prövas av länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöjurist Dr Margaretha Svenning. Tillståndsplikt för verksamheter enligt miljöbalken (environmental act) Tillstånd (permissions) prövas av länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Miljöjurist Dr Margaretha Svenning

2 Tillståndsplikt för verksamheter enligt miljöbalken (environmental act) Tillstånd (permissions) prövas av länsstyrelsen (County administrative board) och mark- och miljödomstolar (environmental court) Hänsyn till bevarandemål vid bildande av områdesskydd enligt miljöbalken ( nature preserves and national parks) Samråd vid exploatering enligt plan- och bygglagen (planning and building act) PRÖVNING SKA OM MÖJLIGT SKE SAMORDNAT (IN COORDINATION) OCH BEVARANDEMÅLEN SKA BEAKTAS VID ALL PRÖVNING

3 Grunden är förbud Försiktighetsprincipen enligt 2 kap 3 § miljöbalken gäller även för skyddade arter! Risk för skada-krav på åtgärd! Avsiktsbegreppet centralt: Med avsikt menas att förstå konsekvensen av en åtgärd!

4 Verksamheter, områdesskydd och exploatering kan ha statlig eller kommunal tillsyn (state- or municipal supervision) Vissa arter skyddas genom nationell fridlysning

5  Nymölla Pappersbruk (papermill)  Bunge (mining)  Norrvikens Trädgård ( house building project) Utredningsskyldigheten ligger på myndigheterna. Fokus ska vara alternativa lösningar.

6 Kunskapsbidrag Bidrag genom aktiv processföring vid överklaganden


Ladda ner ppt "Miljöjurist Dr Margaretha Svenning. Tillståndsplikt för verksamheter enligt miljöbalken (environmental act) Tillstånd (permissions) prövas av länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser