Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där."— Presentationens avskrift:

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår S eveso III - direktivet Miljöjurist Dr Margaretha Svenning

2 Kopplingen till CLP, utökad skyldighet för verksamheter att informera allmänheten och för medlemsländerna att informera EU. Vi undersöker möjligheten att implementera den utökade informationsplikten via 6 kap 4 § miljöbalken samt, tänkbart, genom förändringar i plan- och bygglagen. Länsstyrelserna och 2:4 verksamheterna: Ska samtliga Sevesoverksamheter automatiskt inordnas under 2:4 d v s utan samråd och beslut från länsstyrelserna. Kräver ett korrekt genomförande av direktivet en sådan förändring? Betänkande och eventuella tilläggsdirektiv.

3 Tillämpningsområdet för direktivet och klassificeringen av kemikalier har anpassats till CLP förordningen 1272/2008 - farliga ämnen - farokategorier Uppgifter ska hållas tillgängliga för allmänheten

4 Berörd allmänhet ska ges möjlighet att komma med synpunkter tidigt Gäller alla nya projekt oavsett kravnivå Allmänheten ska ges tillgång till kontinuerligt uppdaterad information

5 Tidsgränser för säkerhetsrapporter (för befintliga verksamheter 1 juni 2016 / för övriga, två år efter direktivets tillämpning på den berörda verksamheten) Externa planer för räddningsinsatser inom två år från att att verksamheten informerat tillsynsmyndigheten Inga begränsningar i tillsynsmyndighetens krav på säkerhetsrapportens omfattning Inga sekretessbegränsningar vid redogörelser för driftsrelaterade incidenter Tillsynen ska kopplas till innehållet i säkerhetsrapportens beskrivning av verksamheten Tillsynsplan på nationell, regional eller lokal nivå Årlig tillsyn med fyra månaders återkoppling


Ladda ner ppt "Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där."

Liknande presentationer


Google-annonser