Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsen och kommunen i samarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsen och kommunen i samarbete"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsen och kommunen i samarbete
Matti Lagerblad Leif Carlsson

2 Länsstyrelsens roll enligt PBL
Tillsyn över: Riksintressen Miljökvalitetsnormer Strandskydd Hälsa, säkerhet och risker Samordning mellan kommuner Formell samrådspart - Råd, stöd Planeringsunderlag Tillsynsvägledning i plan- och byggfrågor Överklagade detaljplaner och bygglov Beslut om prövning/upphävande. Länsstyrelsen Västra Götalands län

3 Länsstyrelsens roll enligt PBL
Begränsning i det kommunala planmonopolet Tillsynsroll över viktiga allmänna intressen En granskande roll Överprövning Upphävande Tillsynsvägledning plan/bygg Första instans för överklaganden Hur kan man arbeta för att planprocesser blir effektivare? Förhållningssätt: Samarbetspart eller Motpart Begränsning vad avser du? Länsstyrelsen Västra Götalands län

4 Länsstyrelsen och kommunen i samarbete
Viktigaste aspekterna för effektiva planprocesser Inga överprövningar Handläggningstider Samråd och granskning Överklaganden Tydlighet Rättssäkerhet Synpunkter? Länsstyrelsen Västra Götalands län

5 Länsstyrelsen och kommunen i samarbete Samverkan i planeringens tidiga skeden
Proaktivt förhållningssätt Kommunansvariga handläggare Samrådsmöten Underhandsdialog Planerardagar och delregionala träffar Internt på Länsstyrelsen för medverkan i tidiga skeden Arbetslag med bred sakkunskap Beredningsmöten Länsstyrelsen Västra Götalands län

6 Detaljplanehanteringen
Samrådsmöten Råd och diskussioner Samråd om betydande miljöpåverkan Ta med frågor hem Andra sakenheters medverkan Återkoppling, exvis strandskydd och ark.utredningar Besök på plats Länsstyrelsen Västra Götalands län

7 Den formella hanteringen
Samråd Avvägt yttrande Externa synpunkter Sammanvägning av statliga intressen Granskning Enbart prövningsgrunderna Prövning enligt PBL 11 kap. Beslut om ej prövning Länsstyrelsen Västra Götalands län

8 Hur agerar kommunen vid samråden?
Aktuella planärenden tas upp i olika skeden Normalt/ enkelt planförfarande Betydande miljöpåverkan/ miljöbedömning Informella diskussioner Ansvariga planhandläggare deltar Vid behov andra sakkompetenser Egna minnesanteckningar Frågor att ta med hem alternativt kontaktpersoner

9 Slutsatser Rätt synpunkter vid rätt tillfällen Tydlighet
Effektiv handläggning Det byggda resultatet som räknas Länsstyrelsen Västra Götalands län

10 För det hållbara samhället


Ladda ner ppt "Länsstyrelsen och kommunen i samarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser