Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning, kontroll och utvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning, kontroll och utvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Granskning, kontroll och utvärdering
Det svenska politiska systemet Bo Persson

2 Uppläggning av föreläsning
Betydelsen av granskning i en demokrati: grundläggande principer Medborgarnas insyn och möjlighet att överklaga beslut Gransknings- och kontrollorgan på statlig nivå Utvärdering

3 Granskning och kontroll av den offentliga makten: viktiga principer
Ansvarsutkrävande Insyn och information Demokratiskt deltagande Rättsäkerhet Effektivitet

4 Medborgarnas prövningsrätt
Möjligheten att överklaga offentliga myndigheters beslut är central i en demokrati… …men har i Sverige också gamla anor (”gå till kungs”) Idag finns två typer av överklaganden: Förvaltningsbesvär Laglighetsprövning

5 Förvaltningsbesvär Prövning av statliga myndigheters förvaltningsbeslut eller kommunala beslut inom ramen för den obligatoriska lagstiftningen Både laglighet och lämplighet prövas Kan endast göras av den som direkt berörs av ett beslut Första instans är länsstyrelse eller förvaltningsrätt

6 Laglighetsprövning Prövning av om ett kommunalt beslut är i förenligt med lagen Kan begäras av vilken kommunmedborgare som helst Första instans är förvaltningsrätt

7 Möjligheten till insyn och granskning: den öppna förvaltningen?
Offentlighetsprincipen Den fjärde statsmakten: mediernas centrala roll i granskningen av makten Vikten av meddelarfrihet: ”whistle blowers”!

8 Försök att öka dialogen med medborgarna
Samråd i bygglovsprocesser Meborgardialog Brukarråd Ungdomsråd E-demokrati

9 Riksdagen granskningsfunktioner: en central del av parlamentarismen
Konstitutionsutskottet (KU): Granskar statsråden och handläggning av regeringsärenden Misstroendeförklaring mot statsråd Interpellationer Justitieombudsmannen (JO): tillsyn och granskning av myndigheter Riksrevisionen Sid 89-90

10 Revisionssorgan tom 2003 Riksrevisionsverket (RRV):
lydde under regeringen, stor organisation svag autonomi (Beroende av resurser från regeringen, Anpassade sig ofta till regeringens uppfattning? (anticipering) Riksdagens revisorer (RR): lydde under riksdagen, lite organisation stark formella autonomi, men små resurser Granskningar ”neutrala” men ej så inflyteslerika

11 Riksrevisionen Ersatte RRV och RR 2003
Granska den statliga resursanvändningen (förvaltningsrevision, ekonomisk revision) Lyder under riksdagen, åtnjuter skydd i Regeringsformen Leds av tre riksrevisorer som var och en självständigt beslutar om vad som ska granskas Styrelsen: beslutar om budget samt om vilka granskningar som riksdagen ska ta ställning till


Ladda ner ppt "Granskning, kontroll och utvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser