Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn över målstyrd verksamhet Tillsyn över resultat Likvärdigt och tillfredställande skydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn över målstyrd verksamhet Tillsyn över resultat Likvärdigt och tillfredställande skydd."— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn över målstyrd verksamhet Tillsyn över resultat Likvärdigt och tillfredställande skydd

2 Tillsyn över målstyrd verksamhet Tillsyn över resultat Likvärdigt och tillfredställande skydd

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - räddningstjänst - tillsyn - brandskyddskontroll - rengöring - information/rådgivning - etc SKYDDET SÄKERHETEN Behov eller krav - Risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats - Preciserade skyldigheter i LSO Styrdokument, resurser och medel - Handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 § § - Antal kr - Antal anställda - Storlek på styrkor Output 1 Output 2 - antal olyckor - antal döda - antal skadade - antal kronor (egendom) - etc Output 3 - andel brandvarnare - andel fungerande SBA - utbildningsnivå hos enskild - förmåga till räddningsinsats - etc Input Tillsynen över kommunernas resultat

4 Hur jämför vi …likvärdigt och tillfredställande… Likvärdigt inom kommunen eller mellan tätorter i olika kommuner? I kommun A bor person 1 i en villa inne i kommunens tätort. I kommun A bor person 2 i en villa 2 mil utanför kommunens tätort. I kommun B bor person 3 i en villa inne i kommunens tätort. I kommun B bor person 4 i en villa 2 mil utanför kommunens tätort. 3 4 B 2 1 A

5 Urvalskriterier jämförbara kommuner • SKL:s kommungruppsindelning • Folkmängd • Yta • Kommunens struktur -Dominerande huvudort -Flera större tätorter i kommunen etc • Undantag i vissa specifika fall -Ex. Älmhult (omfattande besök och pendling i liten ort)

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mått på skyddet • Medelresponstid för räddningsinsats • Andel bostäder med brandvarnare • Andel 2:3 objekt med ett skäligt brandskydd • Andel bostäder med handbrandsläckare • Andel personer som utbildats i förmågan att förebygga och hantera bränder

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ställningstaganden skyddsfaktorer • Hur ligger kommunen till i jämförelse med andra? • Hur bedömer kommunen respektive mått? -Anser man måtten relevanta? -Anser man skyddsfaktorerna viktiga? • Avser kommunen att vidta några särskilda åtgärder kring respektive skyddsfaktor? -Formulera mål om skyddsfaktorerna i handlingsprogrammen?

8 Mått på säkerhet • Brand i bostad (antal) • Brand i allmän byggnad (antal) • Eldstadsrelaterade bränder (antal) • Döda och skadade brand i bostad (antal) • Egendomsskador brand i byggnad (kronor) • Döda i trafik och drunkningsolyckor (antal)

9 Ställningstaganden skyddsfaktorer Långa tidsserier, men litet utfall


Ladda ner ppt "Tillsyn över målstyrd verksamhet Tillsyn över resultat Likvärdigt och tillfredställande skydd."

Liknande presentationer


Google-annonser