Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet"— Presentationens avskrift:

1 Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet

2 MKB & Samhällskontakter
SKB:s Organisation VD Verksamhetsstöd MKB & Samhällskontakter Kärnteknisk säkerhet Drift Platsundersökningar Teknik Loma LOMA-programmet

3 Loma:s Organisation Låg- och medel- aktivt avfall Stab
Avfall och forskning Nya anläggningar Avveckling LOMA-programmet

4 Pågående projekt Komplettering FUD-2007, inlämnas mars 2009
SFR-utbyggnad Utformning av SFL Härdprojekt – mellanlagring av härdkomponenter Rivningsstudier Friklassning av radioaktivt avfall ”Loma-forskning”: C-14, svårmätta nuklider, komplexbildning, betongdegradering LOMA-programmet

5 Avveckling och rivning av kkv
Anläggningsspecifika rivningsstudier genomförs i SKB:s regi i nära samarbete med anläggningsägarna. Platsspecifika strategier för avvecklingen tas fram i samråd med respektive anläggningsägare. Underlag för studierna lämnas av respektive anläggning. Avfallsvolymer och nuklidinnehåll krävs för planering av utbyggnaden av SFR Uppskattning av kostnaderna på reaktor- och anläggningsnivå erfordras för avsättningar till Kärnavfallsfonden LOMA-programmet

6 Friklassning av material, utrymmen och byggnader
Bakgrund: SSI:s förslag till föreskrift för friklassning, 2006 Målsättning: Gemensam industripraxis för friklassning Genomförande: Industrigemensamt projekt startade 2006 med SKB som sammanhållande. Styrgrupp bestående av industrins Strålskyddsföreståndare. Arbetsgrupper med deltagande av experter från industrin (ca 20 pers.) Dagsläget: Koncept finns och nu avvaktas SSM:s reviderade förslag till föreskrift varefter konceptet anpassas till föreskriften och ges ut som SKB-rapport. SSM:s tidsplan oklar. LOMA-programmet

7 Utbyggnad SFR Tidsplan
Ansökan om utbyggnad etapp I enligt KTL och Miljöbalken, 2013 Utbyggnad, Etapp I klar för att ta emot avfall, 2020 Utbyggnad, Etapp II klar för att ta emot avfall omkring 2040 (beroende på utbyggnadsstrategi). LOMA-programmet

8 Planerad SFR-utbyggnad
LOMA-programmet

9 Slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall SFL
Forskningsledare SFL anställd sedan november 2008. Tydligt forskningsprogram klart till FUD 2010. Förstudie med preliminär utformning och säkerhetsvärdering, 2013. Säkerhetsanalys, 2016. LOMA-programmet

10 Projekt Härd Vad? Långlivat låg- och medelaktivt avfall (=interna delar som sitter nära härden (< ca 1 m) (s.k. ”härdskrot”) Driftavfall (ej rivningsavfall) Inga styrstavar i detta skede Varför? Effekthöjningarna ger stora mängder härdkomponenter Bassängerna på kkv är ”fulla” Billigare med torr gemensam mellanlagring Minskar belastningen på Clab LOMA-programmet

11 Vad ska göras i projektet (exempel)?
Konstruktion och tillverkning av BFA tankar Konstruktion och tillverkning av utrustning för hantering av härdkomponenter och BFA tankar på verken. Fyra olika BFA tankar m kassetter Lyftok och strålskärmshuvar LOMA-programmet

12 SFR LOMA-programmet

13 C-14 Krav på kompletterande program
Syfte: verifiera upptagsfaktorer, bättre kunskap om tillförsel av C-14 till SFR Provtagning och mätningar Etablerande av mätningar på Ringhals – gemensam kraftverksresurs PWR – reaktorreningssystem (system 334) BWR – kondensatreningssystem (system 332) F1/F2 krav på studie map upptag på karboxylatjonbytarmassa LOMA-programmet

14 Licensiering av nya/förändrade avfallstyper/processer
Nödvändigt med relevanta beskrivningar Stödjande undersökningar Referenser Tillräckligt med underlag rörande processer, radionuklider, kemi och materialdata Exempel på påverkan; komplexbildare, val av konditioneringsmetoder, avfallsbehållare, mätnoggrannhet, vikt m.m. LOMA-programmet

15 Avfallskollin LOMA-programmet

16 LOMA Låg- och Medelaktivt Avfall
Omfattar idag Driftavfall från kärnkraftverken (stöd till Avdelning Drift och kkv, och uppföljning av kkv) Slutförvaring av kortlivat avfall - SFR Mellanlagring av långlivat avfall - Clab, BFA Kostnadsberäkningar och planering för avveckling av kärntekniska anläggningar och förvaring av rivningsavfallet Forskning inom området Loma Internationella kontakter Avfall från sjukvård, forskning och industri (via Studsvik) Slutförvaring av rivningsavfall – SFR utbyggnad Slutförvaring av långlivat avfall - SFL LOMA-programmet


Ladda ner ppt "Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet"

Liknande presentationer


Google-annonser