Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar"— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna.

2 För att förbättra vår förmåga att
förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

3 Därför att vi vill uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden effektivt använda samhällets resurser.

4 UTGÅNGSPUNKTER

5 Det vi skyddar

6 Aktörsgemensamt

7 Vid samhällsstörningar

8 Ett aktörsgemensamt språk
Inriktning och samordning

9 Den svenska modellen Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå

10 Tre viktiga principer Ansvarsprincipen Närhetsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Aktörerna ska även stödja varandra och samverka, det kallas ”den utökade ansvarsprincipen”. Närhetsprincipen En kris ska hanteras där den inträffar och av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga Likhetsprincipen Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt.

11 Geografiskt områdesansvar

12 SÄTT ATT TÄNKA

13 Gemensamma förhållningssätt
Helhetssyn Perspektiv- förståelse Människan som en del av systemet Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation Beslutsfattande

14 Ha en helhetssyn som utgår ifrån det som ska skyddas
Vem kan ha nytta av den info och de resurser jag har? Var får tidiga åtgärder störst effekt? Vad har hänt, vilka behov och konse- kvenser kan uppstå? Vem kan ha info och resurser som jag kan ha nytta av?

15 Se olika perspektiv

16 Se människan som en del av systemet

17 Tänk på olika tidsperspektiv, samtidighet och var proaktiv

18 Ha kännedom om bra metoder för att fatta beslut

19 Initiera kriskommunikation snabbt för att minska informationsvakuum

20 SÄTT ATT GÖRA

21 Etablera gemensamma former
Kontakt Inriktnings- och samordningsfunktion Stöd

22 Aktivera när någon aktör anser att det behövs
En aktör initierar funktionen Värden sammankallar funktionen Funktionen möts fysiskt eller virtuellt. Ett stöd sammankallas vid behov.

23 Använd helhetsmetoden tillsammans

24 Skapa förutsättningar för att effektivt dela information
Ha hög tillgänglighet och god förmåga att kommunicera Utveckla förståelse och bygg förtroende Var aktiv med att söka och förmedla Återkoppla och lär

25 Bli bra på att kommunicera, dokumentera och visualisera

26 Skapa lägesbilder med ett urval av särskilt viktig information

27 Bidra till en helhetssyn med samlade lägesbilder

28 Underlätta framtida teknisk samordning

29 Utbilda, öva och lär utifrån samma mål

30


Ladda ner ppt "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar"

Liknande presentationer


Google-annonser