Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att."— Presentationens avskrift:

1 Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att underlätta för dig som vill beskriva de gemensamma grunderna i egen organisation. Varje kapitel/kunskapsområde i de Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar motsvaras av en bild i presentationen som illustrerar något av budskapen i kapitlet. OBS! Denna presentationen innebär en förenkling, och innehåller endast ett urval av budskapen i dokumentet som ligger till grund för presentationen. Självklart får du anpassa och forma presentationen efter dina egna ord, behov och målgrupp. Du kan även välja andra, eller ytterligare, budskap till varje bild. PPT-presentationen kan komma att uppdateras, så håll utkik på webbsidan så att du alltid har den senaste versionen.

2 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar En presentation som ska kunna användas av alla som vill berätta om grunderna. www.msb.se

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  Aktörer känner inte till andra aktörers ansvar, mandat och roller.  Aktörer känner inte till vad andra aktörer kan bidra med och behöver.  De olika aktörernas ansvar, roller och mandat brister i tydlighet.  Kontakter på fältnivå verkar fungera bättre än kontakter på högre nivåer.  Sociala nätverk är ofta en framgångsfaktor.  Sociala nätverk saknas mellan de som inte arbetar tillsammans till vardags.  Ofta saknas samlade lägesbilder, alternativt uppvisar brister.  Skäl till lägesbildsproblemen verkar ligga i metoder, datakällor och arbetssätt.  Bedömningar och analyser grundar sig ofta enbart på ”egen information”.¨’  Bedömningar och analyser saknar ofta ett helhetsperspektiv.  Aktörer tenderar att vara passiva snarare än proaktiva.  Samarbetet mellan privata och offentliga aktörer är svagt. Analys av vad som brister i hanteringen av olyckor och kriser

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brister i hanteringen av olyckor och kriser Genomgång av tjugo rapporter från övningar och verkliga händelser 2004- 2011 Kunskap om andra Sociala nätverk Samlade lägesbilder och överenskommelser Detta behöver utvecklas

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att förbättra vår förmåga att förstå varandra kontakta varandra träffa överenskommelser utbyta information skapa lägesbilder utbilda, öva och lära.

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Därför att vi vill uppnå aktörsgemensam inriktning och samordning skydda samhällets skyddsvärden effektivt använda samhällets resurser.

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap UTGÅNGSPUNKTER

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Det vi skyddar

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktörsgemensamt

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vid samhällsstörningar

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett aktörsgemensamt språk Inriktning och samordning

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Viktiga termer

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Den svenska modellen Lokal nivå Regional nivå Nationell nivå

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tre viktiga principer Ansvarsprincipen Närhetsprincipen Likhetsprincipen Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Aktörerna ska även stödja varandra och samverka, det kallas ”den utökade ansvarsprincipen”. En kris ska hanteras där den inträffar och av de aktörer som är närmast berörda och ansvariga Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt.

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Geografiskt områdesansvar Kommun Länsstyrelse Regering

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT TÄNKA

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Gemensamma förhållningssätt Människan som en del av systemet Beslutsfattande Helhetssyn Perspektiv- förståelse Tid, proaktivitet, samtidighet Snabb, öppen och korrekt kriskommunikation

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha en helhetssyn som utgår ifrån det som ska skyddas Var får tidiga åtgärder störst effekt? Vem kan ha nytta av den info och de resurser jag har? Vad har hänt, vilka behov och konsekvenser kan uppstå? Vem kan ha info och resurser som jag kan ha nytta av?

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se olika perspektiv

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Se människan som en del av systemet

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tänk på olika tidsperspektiv, samtidighet och var proaktiv

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ha kännedom om bra metoder för att fatta beslut

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Initiera kriskommunikation snabbt för att minska informationsvakuum Minimera

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap SÄTT ATT GÖRA

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

26 Etablera gemensamma former Inriktnings- och samordningsfunktion StödKontakt

27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktivera när någon aktör anser att det behövs En aktör initierar funktionen Värden sammankallar funktionen Funktionen möts fysiskt eller virtuellt. Ett stöd sammankallas vid behov.

28 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Använd helhetsmetoden tillsammans

29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa förutsättningar för att effektivt dela information Ha hög tillgänglighet och god förmåga att kommunicera Utveckla förståelse och bygg förtroende Var aktiv med att söka och förmedla Återkoppla och lär

30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bli bra på att kommunicera, dokumentera och visualisera

31 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skapa lägesbilder med ett urval av särskilt viktig information

32 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bidra till en helhetssyn med samlade lägesbilder

33 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underlätta framtida teknisk samordning

34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utbilda, öva och lär utifrån samma mål

35 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se


Ladda ner ppt "Om denna presentation: Version 2015-04-24 Denna PPT-presentation tillsammans med det talspråksmanus du hittar i anteckningssidorna är framtaget för att."

Liknande presentationer


Google-annonser