Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelsen inom integrationsområdet Uppsala 30 september 2014 Julio Fuentes Organisationsrepresentant Styrgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelsen inom integrationsområdet Uppsala 30 september 2014 Julio Fuentes Organisationsrepresentant Styrgruppen."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelsen inom integrationsområdet Uppsala 30 september 2014 Julio Fuentes Organisationsrepresentant Styrgruppen

2 Kännetecken Den initierades av regeringen Ideella och idéburna organisationer som deltar i överenskommelsen är verksamma inom olika samhälls- och politikområden och har därför olika utgångspunkter Integration omfattar (nästan) alla samhälls- och politikområden.

3 Organisationernas syfte Att bidra med kompetens och erfarenhet till en mer effektiv etablering och integration. Att definiera villkor för relationen mellan de idéburna organisationer som arbetar med integration och nyanländas etablering och den offentliga sektorn. Att i dialog i samverkan med regeringen och SKL identifiera och undanröja hinder, föreslå och genomföra åtgärder –som underlättar individers etablering och –som förbättrar samhällets förmåga att anpassa rådande strukturella och institutionella förhållanden när det gäller integration.

4 Organisationernas utgångspunkt Organisationerna definierar att nyanlända är människor som fysiskt precis kommit till Sverige menar att integrationspolitiken omfattar alla från nyanlända till människor som bott i Sverige många år menar att integration är en ömsesidig process hos den enskilde och samhället

5 Organisationernas utgångspunkt Organisationerna menar att alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna är grunden för ett mångkulturellt samhälle menar att ett effektivt integrationsarbete handlar om att motverka att grupper och individer marginaliseras och diskrimineras

6 Organisationernas utgångspunkt Organisationerna menar att det finns brister och behov som inte tillgodoses –Svenska språket är en av nycklarna till samhället, men utbildning i svenska som andraspråk är bristfällig –modersmål har låg status trots att det är en förutsättning för en god andraspråksinlärning –arbetslivet tar inte till vara människornas resurser

7 Organisationernas utgångspunkt Organisationerna menar att Ett förhållningssätt för att förstå andras villkor och bakgrunder behöver utvecklas Kultur är inte statisk Människan är både kulturbärande och kulturskapande i en komplex verklighet som påverkas av ekonomiska, sociala, historiska och politiska omständigheter

8 Organisationernas utgångspunkt Organisationerna menar att Nya samverkansformer behöver utvecklas Tillgängliga resurser ska i högre grad komma de idéburna organisationerna till del


Ladda ner ppt "Överenskommelsen inom integrationsområdet Uppsala 30 september 2014 Julio Fuentes Organisationsrepresentant Styrgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser