Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social hållbarhet. En prioriterad fråga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social hållbarhet. En prioriterad fråga"— Presentationens avskrift:

1 Social hållbarhet. En prioriterad fråga
Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting 6 maj, 2014

2 Tre dimensioner av hållbar utveckling
Social Ekonomisk Ekologisk

3 Några definitioner av (social) hållbar utveckling
En utveckling som tillgodoses dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Brundtland) Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls (Jacobsson) Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina behov, t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt (Det naturliga steget)

4 Prioriterad fråga på lokal och regional nivå
Hållbar utveckling som strategisk målbild och övergripande paraply Social hållbarhet som paraply för politiskt prioriterade frågor som folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet, social sammanhållning, demokrati, mänskliga rättigheter etc. Lagstiftning, etisk hänsyn, ekonomiska vinster, kvalitet i välfärdstjänster Ojämlikhet i hälsa och villkor en realitet på lokal nivå (stort genomslag för Closing the gap). Behov av ökad intern samordning (ändamålsenligt, resursfråga, hantera statlig styrning)

5

6 SKL:s mål och prioritering
stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den offentliga sektorn. verka för att kommuner och landsting får det stöd de behöver för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter och att motverka diskriminering i skolan, hälso- och sjukvården, i arbetslivet och samhällslivet i övrigt Prioriterad fråga 2014 ”Jämlik vård och hälsa”

7 Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa (2013)

8 SKL och 20 kommuner, landsting och regioner
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Upplands Väsby, Uppsala, Arvika, Göteborg, Örebro, Tidaholm, Linköping, Malmö, Helsingborg, Eskilstuna, Botkyrka, Landstinget Värmland, Örebro läns landsting, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Regionförbundet Östsam, Västerbotten läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Skåne, Landstinget Dalarna 5,3 miljoner människor påverkas

9 Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa
Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder Ge alla barn och unga en bra start i livet Ge alla förutsättningar till egen försörjning Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen Kommuner, landsting, regioner, stat, EU, idéburen sektor, näringsliv och högskola/universitet bidrar till att göra jämlikt och därmed göra skillnad!

10 Samling för social hållbarhet Ett år senare
47 procent anger att de har gått vidare med Samlingens rekommendationer i hög grad eller i mycket hög grad 47 procent anger att de i varken låg eller hög grad gått vidare 80 procent anger att beslutet att gå vidare är att betrakta som långsiktigt 70 procent anger att arbetet med Samlingen påverkat prioriteringen av arbetet för social hållbarhet 90 procent anger att de helt säkert hade tackat ja att ingå i Samlingen om motsvarande inbjudan hade kommit idag

11 Hinder och framgångsfaktorer
Hinder Bristande prioritering (andra frågor tar över) Svårt att få genomslag på verksamhetsnivå Bristande kunskap om frågorna i organisationen Framgångsfaktorer Politisk vilja och uppbackning Organisering som främjar samarbete och samverkan Kunskap inom organisationen att mäta jämlikhet i hälsa

12 TACK…


Ladda ner ppt "Social hållbarhet. En prioriterad fråga"

Liknande presentationer


Google-annonser