Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottspolitiskt program

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottspolitiskt program"— Presentationens avskrift:

1 Idrottspolitiskt program

2 Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program har utarbetats för att överskådligt och enhetligt visa vad idrotten betyder och har för roll i samhället och med fokus på idrottens roll i regionen. Syftet med programmet är också att vara ett underlag för prioriteringar och fördelning av Västra Götalandsregionens ekonomiska medel till idrottens och handikappidrottens olika distriktsorganisationer. Idrottspolitiskt program

3 Det idrottspolitiska programmet har arbetats fram i samverkan med de idrottsförbund som verkar inom regionen; Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska Idrottsförbundet. Handikappidrotten lyfts särskilt fram genom Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund, Göteborgs Handikapp-idrottsförbund och Västergötlands Handikappidrottsförbund. Idrottspolitiskt program

4 Revidering från tidigare program från 2004
Bakgrund Revidering från tidigare program från 2004 Det goda livet, Idrotten vill Idrotten fyller olika funktioner Regionperspektiv Idrotten är en tillgång för hela samhället Idrottspolitiskt program

5 Prioriteringar Värdegrundsarbete, demokrati, folkhälsa
Vidgat deltagande Trygg idrott och trygga miljöer Etik och moral Tillgänglighet Hälsa Integration och internationalisering Jämlikhet och jämställdhet Miljö Idrottspolitiskt program

6 Glädje och sportsliga framgångar Socialt engagemang Barn och ungdomar
Demokrati Glädje och sportsliga framgångar Socialt engagemang Barn och ungdomar Lokal förankring Idrott och kultur Idrottshistoria Idrottspolitiskt program

7 Folkhälsa Olika roller Folkhälsokommittén Handikappidrott Äldre vuxna
Rehabilitering Habilitering Äldre vuxna Idrottspolitiskt program

8 Barn- och ungdomsverksamhet Social ekonomi Ökad delaktighet
Regionperspektivet Det goda livet Barn- och ungdomsverksamhet Social ekonomi Ökad delaktighet Hållbart samhälle Samhällsutvecklingen Idrottspolitiskt program

9 Resurser och ekonomiska medel Stöd till distriktsförbunden
Sammanhållning Utvecklingsinsatser Ledarutveckling Anslaget består av två delar En del till två distriktsförbund En del till tre handikappidrottsförbund En del av anslaget fördelas vidare till SDF Idrottspolitiskt program

10 Infrastruktur Handikappidrott Föreningsutveckling
Förbättra möjligheter Alla i regionen ska kunna idrotta på egna villkor Bygga nätverk Föreningsutveckling Starka föreningar och förbund Kunskap över generationsgränserna Ideellt engagemang Idrottspolitiskt program

11 Ledarutbildningar och ledarutveckling
Kunskap Ledarutbildningar och ledarutveckling Värdegrundsfrågor Demokrati Folkhälsa Miljö Jämställdhet Jämlikhet Integration Funktionshinder Idrottspolitiskt program

12 Tack! Idrottspolitiskt program


Ladda ner ppt "Idrottspolitiskt program"

Liknande presentationer


Google-annonser