Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensplattform Västra Götaland Westum 2011-03-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensplattform Västra Götaland Westum 2011-03-16."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensplattform Västra Götaland Westum 2011-03-16

2 Regeringsuppdraget tydligare roll att samordna kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. • uppdraget att etablera kompetensplattformar där kunskapsunderlag och behovsanalyser ska tas fram. •Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan lokala och regionala aktörer och i dialog med statliga myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet.

3 Vision Västra Götaland •Livskraftigt och hållbart näringsliv •Ledande i kompetens och kunskapsutveckling •Hög standard på infrastruktur och kommunikationer •Ledande kulturregion •God hälsa Tillväxtprogrammet •Ett gemensamt Västra Götaland •Jämställdhet •Integration •Internationalisering

4

5 Region - Kommunalförbund Kompetensplattform Västra Götaland Politisk förankring: BHU, RUN Kompetensplattform VG Göteborgsregionen Kompetensplattform VG Fyrbodal Kompetensplattform VG Skaraborg Kompetensplattform VG Sjuhärad

6 Olika perspektiv-samma synsätt Kompetens som något integrerat och värdeskapande, som möjliggör ständig förnyelse och ger förutsättningar att skapa utveckling i organisationer och samhälle. Alla delar är viktiga Hela regionens plattform Insatser där de gör bäst nytta Öppenhet och ständig interaktion Lång- siktighet

7 Kompetensplattform Västra Götaland Kompetens plattform Kommunalf örbund och kommuner Utbildnings- anordnare Arbetstagar- Org. Arbetsgivar- org. Arbetsförme dling Statliga Myndig- heter VG-regionen Angränsand e regioner Näringsliv/ branscher Högskolor ESF/Struktu rfonder

8 Kompetensplattform Västra Götalands uppgifter… •Dialog med statliga myndigheter •Metodutveckling •Skapa begriplighet och visa på samband •Visa på goda exempel •Sprida ”best practise” •Initiera projekt •Hitta nya kopplingar mellan organisationer, förbättra samordning •Samla och sprida kunskap •Samarbete med forskning inom området •Stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte •Processledning …med mera

9 Tack för uppmärksamheten! jenny.b.olsson@vgregion.se


Ladda ner ppt "Kompetensplattform Västra Götaland Westum 2011-03-16."

Liknande presentationer


Google-annonser