Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND"— Presentationens avskrift:

1 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
14 kommuner samarbetar för tillväxt

2 Fyrbodalskommunerna 14 till antalet 260 000 invånare 7684 km²
Havet i väster Vänern i Öster Beläget mellan Oslo och Göteborg Gränsregion till Danmark och Norge

3 Fyrbodal – en stark länk i regionen
Kommunal samverkan Tillväxtfrågor Driva gemensamma projekt Fokusområden: Hälsa Kultur Utbildning Infrastruktur Näringsliv

4 Beredningen Hälsa Folkhälsa, socialtjänst och miljö Nätverk
Socialchefer Äldreomsorgschefer MAS:ar Anhörigstödjare M fl.

5 Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd
FyrNA Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd

6 FyrNA Nätverk 2009 Fyrbodal sammankallande
Representanter anhörigstöd i Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edets kommun På uppdrag av social- och omsorgsnämnderna i området.

7 Vision FyrNA skall utgöra en plattform för
gemensamt utvecklingsarbete kring anhörigstöd med fokus på information förhållningssätt innehåll

8 Stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga
Mål FyrNA Stödja kommunernas utveckling av stödet till anhöriga

9 Syfte FyrNA Lyfta fram och driva Fyrbodalsgemensamma frågor
kring stöd till anhöriga i enlighet med Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §

10 Forts. Syfte FyrNA Utgöra en plattform för - Samverkansformer - Kunskapsutveckling - Erfarenhetsutbyte

11 GEMEN-SAMMA RIKTLINJER
Processchema FyrNA FyrNA INFORMATION MARKNADS-FÖRING UTBILDNING GEMEN-SAMMA RIKTLINJER GEMENSAMT ÖVRIGT GÖR VI RÄTT SAKER?

12 Vad arbetar FyrNA med nu?
MARKNADS-FÖRING Spridning av broschyr, distribution Samverkan högskolan Kontaktnät - personer.

13 Vad arbetar FyrNA med nu?
GEMENSAMMA RIKTLINJER Checklista för samtalsunderlag till anhöriga, pågår

14 Vad arbetar FyrNA med nu?
UTBILDNING GEMENSAM FÖRELÄSNING Personlighets-störning - Borderline , pågår

15 Vad arbetar FyrNA med nu?
GEMENSAMT ÖVRIGT Gemensam avlösning för yngre personer, 2014 Gemensam rekreation, pågår

16 Anhörigstöd i Fyrbodal

17


Ladda ner ppt "FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND"

Liknande presentationer


Google-annonser