Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommission för ett socialt hållbart Malmö 30 maj 2012 Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommission för ett socialt hållbart Malmö 30 maj 2012 Kommission för ett socialt hållbart Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Kommission för ett socialt hållbart Malmö 30 maj 2012 Kommission för ett socialt hållbart Malmö

2 Uppdraget Utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska skillnader i hälsa i Malmö.

3 Varför en kommission? Malmö ska bli en hållbar stad ur alla perspektiv. Generellt sett förbättras befolkningens hälsa, men skillnaderna ökar mellan olika grupper i samhället. Sambandet mellan skillnader i sociala livsvillkor och skillnader i hälsa är starkt. Vi vet att det går att påverka. Genom Marmot-rapporterna m.fl. finns ny kunskap om vad som borde gå att göra. Malmökommissionen ska visa vad som kan göras lokalt.

4 Kommissionen 14 kommissionärer; forskare och verksamhetschefer Ordförande, huvudsekreterare, informatör Senior advisers - Andra experter - Bred konsultation

5 Föregångare WHO, England, Danmark m.fl. ”Strukturella bestämningsfaktorer för hälsa och vardagslivets villkor är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan länder, inom länder och inom städer” WHO Commission on Social Determinants of Health, 2008

6 Direktiv Beslut i kommunstyrelsen november 2010 Politiskt oberoende kommission Analysera orsaker och utarbeta vetenskapligt underbyggda förslag till strategier för hur man kan minska ojämlikhet i hälsa i Malmö – Utgående från sociala bestämningsfaktorer – Vad är påverkbart och hur? – Mål, effektiva strategier, uppföljning – Ansvarsfördelning, styrning, organisation – Ekonomiska konsekvenser och effekter av insatser – Tre fokusområden ; barn och ungas uppväxtvillkor sociala och ekonomiska förutsättningar demokrati och delaktighet Slutrapport december 2012

7 Så arbetar kommissionen: kunskap, dialog, rekommendationer

8 Strategiområden Ge barn en bra start i livet – Malmöbarnens hälsa – Utbildning; förskola, skola, fritidshem, gymnasiet – Socioekonomiska förutsättningar; barnfattigdom Arbete och inkomst – hälsosam levnadsstandard Demokrati och delaktighet Organisation och styrning – Att mäta och följa upp samhällsutveckling och fördelning av hälsa – Organisatoriska förutsättningar – Implementering Stadsutveckling – Stadsplaneringens roll – Bostadssegregation, trångboddhet, socialt kapital m.m.

9 HEMSIDA: www.malmo.se/kommissionwww.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.sewww.malmokommissionen.se FACEBOOK: www.facebook.com/malmokommissionenwww.facebook.com/malmokommissionen


Ladda ner ppt "Kommission för ett socialt hållbart Malmö 30 maj 2012 Kommission för ett socialt hållbart Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser