Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar Utveckling Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar Utveckling Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Hållbar Utveckling Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (http://www4.lu.se/o.o.i.s/9149.2013-02-24)http://www4.lu.se/o.o.i.s/9149 Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (http://www4.lu.se/o.o.i.s/9149.2013-02-24)http://www4.lu.se/o.o.i.s/9149

2 Agenda 21 Handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1.400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. (http://www.icleiusa.org/about-iclei/faqs/faq-iclei-the-united- nations-and-agenda-21#what-is-agenda-21 2013-02-26) (http://www.icleiusa.org/about-iclei/faqs/faq-iclei-the-united- nations-and-agenda-21#what-is-agenda-21 Handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1.400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. (http://www.icleiusa.org/about-iclei/faqs/faq-iclei-the-united- nations-and-agenda-21#what-is-agenda-21 2013-02-26) (http://www.icleiusa.org/about-iclei/faqs/faq-iclei-the-united- nations-and-agenda-21#what-is-agenda-21

3 Tre dimensioner Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

4 Global uppvärmning http://www.wwf.se/vrt- arbete/klimat/1164070-klimat-startsida http://www.wwf.se/vrt- arbete/klimat/1164070-klimat-startsida http://www.wwf.se/vrt- arbete/klimat/1164070-klimat-startsida http://www.wwf.se/vrt- arbete/klimat/1164070-klimat-startsida

5 Ohållbar livsmedelshantering http://www.youtube.com/watch?v=4zeUB- 5DHsc http://www.youtube.com/watch?v=4zeUB- 5DHsc http://www.youtube.com/watch?v=4zeUB- 5DHsc http://www.youtube.com/watch?v=4zeUB- 5DHsc

6 Ekologiskt fotavtryck En förklaring: Klimathotet - Ekologiskt fotavtryck - YouTube Testa ditt avtryck här: Kalkylator - Minplanet.se En förklaring: Klimathotet - Ekologiskt fotavtryck - YouTube Testa ditt avtryck här: Kalkylator - Minplanet.se

7 Regeringen prioriterar Stockholm+40 Hållbar urbanisering - hållbara städer. Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten. Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster. Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jordbruk, skog och fiske samt handel. Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål. (http://www.regeringen.se/sb/d/1591 2013-02-24)http://www.regeringen.se/sb/d/1591 Hållbar urbanisering - hållbara städer. Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten. Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster. Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jordbruk, skog och fiske samt handel. Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål. (http://www.regeringen.se/sb/d/1591 2013-02-24)http://www.regeringen.se/sb/d/1591

8 En hållbar sång http://www.youtube.com/watch?v=6OJ5nz3Z 33M http://www.youtube.com/watch?v=6OJ5nz3Z 33M http://www.youtube.com/watch?v=6OJ5nz3Z 33M http://www.youtube.com/watch?v=6OJ5nz3Z 33M


Ladda ner ppt "Hållbar Utveckling Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: ”En hållbar utveckling är en utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser