Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

18 mars kl 9:00-12:00 Hörsalen, Stadsbiblioteket Hållbarhetsutbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "18 mars kl 9:00-12:00 Hörsalen, Stadsbiblioteket Hållbarhetsutbildning."— Presentationens avskrift:

1 18 mars kl 9:00-12:00 Hörsalen, Stadsbiblioteket Hållbarhetsutbildning

2 Hållbar utveckling FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid ”(1987): En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 Ekonomisk aspekt Ekologisk aspekt Kulturell aspekt Social aspekt Hållbarhet uppnås när aspekterna samverkar Hållbar utveckling

4 Arbete som berörs i Ängelholm Översiktsplan Miljöplan Grönstrukturplan Utveckling av stationsområdet

5 Program 9:00Introduktion 9:20 Utbildning 9:50Fika 10:15Exempel Helsingborg 10:45 Exempel Göteborg 11:15 Paneldebatt 11:45 Sammanfattning Ksajdfjkf dsjfsjk<d fjsldfsajf dsajldfjs ajdfdsaö kfjsadfölj dsalkjfld sjfldjsaöf jjfsaöljfjs ajfsdfjlkd sjflkjfölkd sjfklsajdfl sajkdflkjs adfsöljkfl dsjflösjö sldjfklöjd sfölkjsaf ölksfljdfs adflkajld sfljsldöjf ölkdsjfkls öjkdflköj dsfölsdjfl köasjdföl kjsldöfjlöl

6 Regeringsuppdrag 2008 – 2012 15 hinder för hållbar stadsutveckling Förslag på åtgärder och fortsatt arbete Delegationen för hållbara städer

7 15 hinder för en hållbar stadsutveckling – ett axplock ”vikten av att vidga synsätten och ta in fler värden” Otillräckligt (politiskt) integrerade hållbarhetsmål Stuprörstänk som försvårar helhetsplanering Tillväxtfokus vs välfärdsmål Kortsiktig projektfokus hindrar långsiktighet Bristande ledarskap för tvärsektoriella processer Bristande incitament för långsiktigt hållbara beslut Otillräckliga satsningar på kunskap och pilotprojekt

8 Delegationen för hållbara städer Slutsatser – ett axplock Människans avgörande roll Förena handlingskraft och långsiktighet Satsa på förebilder Mer forskning och nytänkande Minska stuprörstänkandet – arbeta tvärsektoriellt

9


Ladda ner ppt "18 mars kl 9:00-12:00 Hörsalen, Stadsbiblioteket Hållbarhetsutbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser