Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens energikontor AB (Nenet) Ulrika Lundberg Projektledare nenet.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens energikontor AB (Nenet) Ulrika Lundberg Projektledare nenet.se."— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens energikontor AB (Nenet) Ulrika Lundberg Projektledare nenet.se

2 Vad är tillväxt? Uppstår genom: ökad insats av produktionsfaktorerna arbete och kapital (naturkapital, humankapital, institutionellt/socialt kapital, och tillverkat kapital) ökad produktivitet (produktionsfaktorerna blir mer effektiva)

3 Hållbar utveckling Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet hållbar utveckling från 1987 lyder: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Hållbarhet ur en ekonomisk, social och ekologisk dimension.

4 Målkonflikt mellan tillväxt och hållbarhet? Vad säger teorin?

5

6 Vad säger egentligen tillväxtbegreppet? ”GNP measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything, in short, except that which makes life worthwile ” Robert.F. Kennedy

7 Varför energieffektivisera? Internationella överenskommelser Europeiska mål Nationella mål

8 Mål och verktyg på Europa-nivå 20-20-20 - 2020 EG-direktiv om effektivare energianvändning Energideklaration

9 Energimål 2020 50 procent förnybart 2020 20 procent effektivare energianvändning Avveckla användningen av fossila bränslen för uppvärmning Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn Minska klimatgasutsläppen med 40 procent

10 Norrbottens energi- och klimatstrategi Energieffektivisering Energianvändning i lokaler, bostäder, SME-företag ska minska med 25% Industrin ska effektivisera med 20% per BRP-krona Uppvärmning med direktverkande el ska upphöra Energianvändning i transportsektorn ska effektiviseras med 20%

11 Norrbottens energi- och klimatstrategi Förnybar energi Andel förnybar energi öka med 20% genom att: Användning av eldningsolja inom industrin ska upphöra Uppvärmning med fossil olja ska upphöra Andel förnybar energi i transportsektorn ska uppgå till 10%

12 Sveriges energiförsörjning Sveriges totala tillförda energi var: 1970 457 TWh 2008 623 TWh 1970 77% oljeprodukter 2008 32% oljeprodukter

13

14

15

16

17

18 Energianvändning per capita år 2004 Energianvändning per capita år 2004 Källa: IEA 2007 och Regionfakta 2007

19 Utsläpp av CO2 per capita år 2004 Källa: IEA 2007 och Regionfakta 2007

20 Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggningar på 18 företag Mer än 80 små och medelstora företag har deltagit i nätverket för energieffektivt företagande Start av sju nya företag Förslag på energieffektiviseringsåtgärder som skulle kunna minska de deltagande företagens energikostnader med 50 000 – 3 180 000 kronor per år och företag

21 Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (IESN) Uppföljning av tidigare gjorda kartläggningar Tillsyn enligt miljöbalken Informations- och kunskapsspridning Pilotstudier Handlingsplaner

22 Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv (NV Eko) Stärka näringslivet i Norrbotten och Västerbotten Arbeta för en miljödriven och hållbar näringslivsutveckling Bidra till en trygg och ekonomiskt hållbar energiförsörjning Vara stöd till kommunerna i ett framåtsyftande energi- och klimatarbete Bidra i arbetet med lokala och regionala energi- och klimatstrategier

23 Energin och framtiden i Norrbotten - Ett län - Tolv alternativ - Många möjligheter


Ladda ner ppt "Norrbottens energikontor AB (Nenet) Ulrika Lundberg Projektledare nenet.se."

Liknande presentationer


Google-annonser