Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan för nyanländas etablering och introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan för nyanländas etablering och introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan för nyanländas etablering och introduktion
Helhetsperspektiv Arbete Utbildning Boende Barnomsorg Hälsa Språk Försörjning

2 Syftet med lokala överenskommelser
Utveckla och gemensamt ta ansvar för insatser riktade till nyanlända Bidra till en gemensam behovsbild och gemensam målsättning gällande insatser för att nå uppsatta mål Definiera aktörernas specifika roller och ansvar samt synliggöra behovet av utvecklings- och kvalitetsarbete

3 Nyanlända ska snarast …
erbjudas bosättning på en ort eller i en region där deras utbildning och erfarenhet kan tas tillvara (endast sökande i nya reformen) få sin kompetens bedömd och verifierad så tidigt som möjligt erbjudas matchning, stöd med jobbsökning och/eller coachning få en tidig kontakt med en arbetsplats få ett individuellt utformat stöd för sin etablering och introduktion

4 Kommunernas ansvar Mottagande och bostadsförsörjning
Praktisk hjälp vid bosättning Medverka vid upprättande av etableringsplan Sfi och annan vuxenutbildning Samhällsorientering Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg etc. Visst försörjningsstöd Nyanlända som ej omfattas av reformen

5 Länsstyrelsernas ansvar
Länsstyrelserna har ett särskilt utpekat ansvar för samverkan på regional nivå och är där en självklar samarbetspartner. Det gäller t.ex: mellankommunal samverkan rörande sfi och samhällsorientering frågor rörande bostäder och infrastruktur träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända mm samt regionala samråd i olika former

6 Migrationsverkets ansvar
Kartläggning av asylsökandes utbildning och arbetslivserfarenhet Bosättning av kvotflyktingar och de som inte har rätt till etableringsplan

7 Etableringsuppdraget och samverkan med Sfi
När Etableringsreformen träder i kraft utökas Arbetsförmedlingens ansvar. Reformen innebär att: Arbetsförmedlingen ansvarar för att Sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser blir delar i etableringsplanen Kommunerna ansvarar för leveransen av Sfi och samhällsorientering Etableringsplanen ska omfatta aktiviteter under högst 24 månader Tidigare erfarenheter visar att: En snabbare utbyggnad av både yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och annan grundläggande vuxenutbildning är nödvändig för en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Det har visat sig att det finns många positiva effekter med att kombinera eller fullt ut integrera arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Önskat resultat: Upphandlad arbetsmarknadsutbildning samt förberedande utbildning ska vara tillgänglig för behöriga nyanlända arbetssökande och kunna kombineras med Sfi Hur kan vi samverka för att uppnå detta önskade resultat?


Ladda ner ppt "Samverkan för nyanländas etablering och introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser