Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vid slutet av oktober 2012 var totalt 14 558 personer inskrivna i etableringsuppdraget i riket. Varav 1 960 i Stockholms län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vid slutet av oktober 2012 var totalt 14 558 personer inskrivna i etableringsuppdraget i riket. Varav 1 960 i Stockholms län."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Vid slutet av oktober 2012 var totalt 14 558 personer inskrivna i etableringsuppdraget i riket. Varav 1 960 i Stockholms län.

4 Antal personer i etableringsuppdraget per län 2012-10-31 Län 01 = Stockholm Län 12 = Skåne Län 14 = Västra Götaland Län 21 = Gävleborgs län

5 Andel i etableringsuppdraget per åldersgrupp 2010-10-31

6 Utbildningsnivå för personer inom etableringsuppdraget – Stockholms län

7 Statusgrupper för personer i etableringsuppdraget per 2012-10-31 Aktiviteter i etableringsplan: tex SFI, samhällsorientering eller hälsofrämjande insatser. Program hos Af: Vanligast är förberedande eller orienterade utbildningar som Af handlar upp. Övrigt: Dessa personer har tillfälligt förhinder att omedelbart ta arbete.

8 Nyheter i regeringens budgetproposition angående Nyanländas Etablering •Arbete inom plan from 1 oktober 2012 Etableringsersättning kan utbetalas för tid som individen arbetar inom etableringsplanen under högst sex månader Samtidigt beslutades att fribeloppet på 8000 kr per månad för inkomster vid sidan av plan tas bort helt •Efter etableringsreformen. De personer som lämnar etableringsuppdraget och ännu inte har etablerats på arbetsmarknaden kommer, förutsatt att de uppfyller villkoren, som regel att skrivas in i garantierna •Utökad målgrupp (anhöriga). Lagändring i två steg för att anhöriga ska omfattas av och ha rätt till etableringsplan. Från och med den 1 juli 2013 föreslås att tidsgränsen för anhöriga utökas från 2 till 6 år från uppehållstillstånd

9 forts. Nyheter i regeringens budgetproposition angående Nyanländas Etablering •Praktiskt Basår praktiskt basår för personer över 30 år som har högst nio år utbildning. Året ska bestå av arbetsträning som kan kombineras med yrkesinriktad svenskundervisning, SFI och teoretisk utbildning riktad mot behoven på den aktuella arbetsmarknaden. C:a 1000 platser på årsbasis (varav 100 platser inom landsbygdens näringar). För den del av basåret som består av arbetsträning betalas ersättning med 200 kr per dag till arbetsgivaren •Handledararvode möjlighet till arbetsträning för de som omfattas av etableringsreformen. Möjligt för dem som anordnar arbetsträning att få merkostnadsersättning på 150 kr per dag i upp till sex månader. Både privata och offentlig aktörer


Ladda ner ppt "Vid slutet av oktober 2012 var totalt 14 558 personer inskrivna i etableringsuppdraget i riket. Varav 1 960 i Stockholms län."

Liknande presentationer


Google-annonser