Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff Gävleborgs län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff Gävleborgs län"— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff Gävleborgs län

2 Migrationsverkets ansvar
Kartläggning under asyltiden Mottagningsbehovet Bosättning av vissa nyanlända Beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting

3 Vilka bosätts av Migrationsverket from den 1 dec.?
Kvotflyktingar De som inte har rätt till etableringsplan

4 Bosättningsuppdraget
Migrationsverket ska anvisa plats för bosättning i en kommun snarast möjligt och senast inom fyra veckor från beslut om uppehållstillstånd. Bosättningsprocessen bör uppgå till högst åtta veckor. I bosättningsarbetet ska hänsyn tas till personens förutsättningar för en ändamålsenlig etablering.

5 Prognos 2011 Det totala behovet av introduktionsplatser är: 17 200

6 Behov av hjälp med bosättning
Prognos Behov av hjälp med bosättning personer beräknas behöva hjälp med bosättning Arbetsförmedlingen: personer Migrationsverket: personer (varav kvotflyktingar)

7 Bosättning Lägesrapport
Antal anvisade tom den 15 april: 205 personer 357 personer i balans, varav 343 kvotflyktingar

8 Vidarebosättning

9 Uppdraget Riksdagen: 1 900 kvotflyktingar
Regeringen ger årligen i uppdrag åt Migrationsverket att ta emot flyktingar inom ramen för en särskild kvot; vidarebosättning.

10 Planering Varje år beslutar Migrationsverket, efter samråd med UNHCR hur flyktingkvoten ska användas.

11 UNHCR UNHCR söker varaktiga lösningar för flyktingar genom:
Hjälpa dem att återvända till hemlandet (repatriering) Hjälpa dem att bli integrerade i flyktlandet Omplacering till ett tredje land; vidarebosättning

12 UNHCR Behovet under 2011 är personer

13 UNHCR presenterar ärenden
UNHCR presenterar ärenden för Migrationsverket. Verket prövar sedan om tillstånd ska beviljas.

14 Hur tas kvotflyktingar ut?
Dossiéruttagning UNHCR skickar ett beslutsunderlag till Migrationsverket i Sverige. Delegationsuttagning Migrationsverkets personal åker ut för att möta flyktingar och fatta beslut på plats.

15 Vilka tas ut som kvotflyktingar?
Personer med flykting- eller skyddsskäl Samma bedömning som vid asylansökan inlämnad i Sverige

16 Fördelningen av årets kvot 2011
Delegation Kenya 350 Djibouti 200 Iran 250 Libyen ? 200

17 Dossier Sudan personer Iran personer Mellanöstern 55 personer och norra Afrika Asien personer Akut ärenden 350 personer

18 Sverigeprogram under 2011 Kenya Sudan Iran

19 Vidarebosättnings-länder Myndigheter i flyktlandet
Regeringen UNHCR NGO:s IOM Riksdagen Vidarebosättnings-länder Flyktingar Kommuner Migrationsverket Anhöriga Utlands-myndigheter Myndigheter i flyktlandet Arbets-förmedlingen Försäkrings-kassan Säkerhets- polisen Länsstyrelsen

20 Bosättning i Gävleborg 2010
35 31 54 46 63 36 36 102 67 40 17 6 39 212 29 7 154 Rött: mottagna Svart: anvisade 50 70 2

21 Återsökning av initiala kostnader
Exempel på initiala kostnader kan vara: Tomhyror Transport Tolk Vinterkläder Akututrustning i avvaktan på hemutrustningslånet Kost under första dygnet.


Ladda ner ppt "Nätverksträff Gävleborgs län"

Liknande presentationer


Google-annonser