Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingmottagning och integration

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingmottagning och integration"— Presentationens avskrift:

1 Flyktingmottagning och integration
Elisabeth Johnson Integrationssamordnare

2 Vem är flykting? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan komma från hemlandets myndigheter. Det kan också vara så att myndigheterna inte kan eller vill ge skydd mot förföljelse från enskilda personer eller grupper. Flyktingkonventionen finns inskriven i svensk lag tillsammans med regler om flyktingstatusförklaring. Flyktingstatusförklaringen är ett internationellt begrepp som grundar sig på FN:s flyktingkonvention och EU- regler. 2

3 Vem är skyddsbehövande?
Skyddsbehövande är den som har anledning att vara rädd för t.ex. dödsstraff och tortyr behöver skydd p.g.a. krig eller andra svåra motsättningar i sitt hemland inte kan återvända till sitt hemland p.g.a. miljökatastrof. Även om den som söker asyl inte anses vara flykting kan han eller hon ändå ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Den som är skyddsbehövande kan få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande. Alternativ skyddsstatusförklaring Den som löper risk att: straffas med döden utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt är enligt lagen alternativt skyddsbehövande. Alternativ skyddsstatusförklaring är en internationell statusförklaring som grundar sig på EU-regler.   Övrig skyddsbehövande Den behöver skydd på grund av: en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp inte kan återvända till ditt hemland på grund av miljökatastrof är enligt lagen övrigt skyddsbehövande. 3

4 Vad är synnerligen ömmande omständigheter?
Omständigheter direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan ge uppehållstillstånd. Synnerligen ömmande omständigheter kan vara en grund för uppehållstillstånd i Sverige. Det handlar om situationer där omständigheterna är sådana att den sammanvägda situationen framstår som synnerligen ömmande. Det gäller exempelvis personer som lider av en livshotande sjukdom som han eller hon inte kan få behandling för i hemlandet. Tillståndsgrunden synnerligen ömmade omständigheter ska enligt lagstiftningen tillämpas i undantagsfall. I den sammanvägda bedömningen tittar man på tre saker: Hälsa Vistelsetid/anknytning till landet Den allmänna situationen i hemlandet 4

5 Sverige 2013 sökte asyl fick stanna 16 % utlandsfödda

6 Flyktingsituationen i världen
är på flykt tar emot hjälp av FN behöver vidarebosättning 80 000 får en vidarebosättningsplats 1900 kommer som kvotflyktingar till Sverige Siffrorna är hämtade från UNHCR:s hemsida: 6

7 Mottagning av flyktingar Överenskommelse 25 per år (utökning 2013) Alla har uppehållstillstånd och blir folkbokförda i kommunen Kvotflyktingar Tidigare asylsökande (abo, ebo) Sverige 1900 per år Ragunda 2013: 49 varav Bispgården 27 Sverige 2013: Ragunda 2013: 7 Familjeanknytningar Ragunda 2013: 5

8 Statsbidrag för mottagning av flyktingar
Grundersättning ÖK kr/år kr per anvisad Prestationsersättning ÖK kr per mottagen om högt mottagande föregående år Schablonersättning kr/mottagen Initiala kostnader Återsök av extraordinära kostnader Ersättning för initiala kostnader: 7500/vuxen kvot/abo, 4000 kr/ebo, 3000/barn

9 Hur många flyktingar bor idag i kommunen?
Ca 130 invånare i kommunen som kommit som flykting + 6 födda i Ragunda  Av dessa bor ca 55 i Bispgården Hälften är barn och ungdomar Burma, Colombia, Eritrea, Kongo (DR), Somalia, Sudan är länder de flytt från 16 hushåll i Bspgd (Forsv 6, Villav 6, Hallv 4)

10 Khalil el Jafal med dotter i flyktinglägret Toussri Al Jafal, utanför staden Zahlé i Libanons Beekadalen. Han har flytt från Homs i Syrien med sin familj för en osäker tillvaro i Libanon där ungefär 1 miljon syriska flyktingar lever. Libanesiska staten erkänner inte flyktingströmmarna från grannlandet.

11 Mottagning av flyktingar med uppehållstillstånd
Dialog Migrationsverket/Arbetsförmedlingen Förhandsinfo till skola, HC mfl Förbereda bostaden, enkel möblering Ankomst – mat, kläder, telefon Praktisk hjälp i bostaden och i vardagen Folkbokföring, Id-kort, Bankkonto, Fk, CSN mm HC - hälsosamtal, provtagning, kurator Skola och barnomsorg Etableringsplan (Arbetsförmedlingen) SFI Samhällsorientering

12 INFORMATION

13 INSTRUKTION

14 INTRODUKTION

15 Bli fadder och språkvän till en fly
INTEGRATION

16 En kommer hit för att fly från nöden,
En kommer hit för att undgå döden. En kom hit, av terror tvungen, En kom hit för att gifta sig med kungen. Dom är tyskar, iranier, greker och turkar, Mest är som snälla, andra är skurkar. En del är ärliga, andra är skumma, En del är genier, andra är dumma. Mest är dom fredliga, andra vill slåss, Med andra ord dom är som oss! En del söker lugnet istället för bråket, Det enda vi svenskar kan bättre – är språket. Det sägs att vi stammar från Adam och Eva, Som inte var svenskar – men, ja må dom leva! Tage Danielsson

17 Dikten ”Invandrarna” skrevs av Bosse Parnevik 1992, men har framförts av Tage Danielsson. Här är dikten i sin helhet:  En kommer hit för att fly från nöden  En kommer hit för att undgå döden  En kommer hit av terror tvungen  En kommer hit för att gifta sig med kungen.  Dom är tyskar, iranier, greker och turkar  Mest är de snälla, andra är skurkar.  En del är ärliga, andra är skumma.  En del är genier, andra dumma.  Mest är de fredliga, andra vill slåss.  Med andra ord; de är som oss!  Med fel och brister, tuffa och mjuka.  Fast inte lika avundsjuka...  Vissa är färgade, andra är arier  som köper sin bruna färg i solarier.  Vissa är svarta, andra är gula.  Vissa är vackra, andra är fula.  Men fast de ibland av annan färg é  Är de precis som vi i Sverige.  Och när dom vill jobba här är tacket:  "Ni får inte jobba för facket!"  En del är båtfolk från Vietnam  Som inte kan sjunga "We shall overcome".  Och inte kan "rulla di rulla" som vi.  En del har andra gudar än vi.  En del söker lugnet istället för bråket.  Det enda vi svenskar kan bättre är språket.  Det sägs att vi stammar från Adam och Eva.  Som inte var svenskar - men ja må dom leva!


Ladda ner ppt "Flyktingmottagning och integration"

Liknande presentationer


Google-annonser