Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingsfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Flyktingsfrågor

2 Vilka är flyktingar? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp .

3 Varför …, vill människor komma hit?
En bättre framtid Olika orsaken som … VARFÖR… vill människor komma hit? Praktisera sin religion Arbete Problem med familjen Tillgång till sjukvård Leva öppet som homosexuell Träffa farmor Undkomma krig Studera vid universitet En bättre framtid för barnen Bo tillsammans med sin hustru

4 EU’s uppdrag Uppträd av olika frågor bland annat flykting
Uppfölj av medbeslutande Satsar och ger ny chans till nytt liv för flyktingar.

5 Migrationsverkets uppdrag
Verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten Underlätta rörlighet över gränser inom ramen för den reglerade invandringen. Främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring Tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter Fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

6 Ett asylärendes gång – grundärende

7 Hur går ett asylärende till?

8 Vilka är det som kommer i Sverige?
De största grupperna asylsökande under 2012 Syrien personer Somalia personer Afghanistan personer Serbien personer Eritrea personer Statslös personer Totalt kom personer

9 Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar?
Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet. Ansvarar för förvarsverksamheten: Bistår vid återvändande till hemlandet.

10 Behiru’s fall Sin berättelse

11 Totalt antal beviljade ansökningar 2012 – fördelade på beslutsgrund
Synnerligen ömmande omständigheter 9% Konventionsflykting 30% Skyddsbehov 58% Övrigt 3%

12 Ensamkommande barn

13 Vem kan tas i förvar? Utlänningar som fyllt 18 år, kan tas i förvar när: identiteten är oklar det krävs utredning om personens rätt att stanna i Sverige det finns anledning att anta att en person som ska utvisas eller avvisas kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. barn tillsammans med föräldrar

14 Vad händer vid nej på en ansökan?
Om personen accepterar beslutet och på eget initiativ väljer att återvända hjälper vi till med resan hem eller annat land. Om personen vägrar att lämna landet blir det polisens ansvar att se till att han eller hon reser hem land eller annat land.

15 Vilka rättigheter har asylsökande?

16 Uppehållstillstånd 2012

17 Vilka asylsökande får uppehållstillstånd?
Flyktingar. Skyddsbehövande. De som har synnerligen ömmande omständigheter.

18 Vad är synnerligande ömmande omständigheter?
Omständigheter direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan ge uppehållstillstånd.

19 Vad händer vid ja på en ansökan?
Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen i Sverige när uppehållstillstånd har beviljats. Personen har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra invånare i Sverige.

20 Bild för flyktingsgruppen i Bryssel
Tack för vår uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Flyktingsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser