Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg annika.stavenborg@bd.komforb.se Tfn 070-693 54 63

2 Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63 Målgrupper Kvinnor över 18 år som blivit utsatta för psykisk, fysisk eller sexuellt våld. Barn och unga som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller bevittnat våld. Män som på eget initiativ söker stöd för ett aggressivt beteende och/eller anmälts för våldsbrott.

3  stärka samordningen  säkra skyddet, stödet och behandling för de barn och kvinnor som utsatts för våld i nära relationer  erbjuda våldsutövare stöd och behandling i hela länet, men hur? Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

4 Förutsättningar: • 14 kommuner • 248 000 Invånare, dvs 3,7 % av sverige • 7 kommuner under 10 000 inv. • Kiruna-Luleå 35 mil Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

5 Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63 Politisk ledningsgrupp sociala beredningen, kommunalråd, landstingsråd, polisstyrelsen Länsstyrgrupp Divisionschefer från landstinget, fyra socialchefer samt fyra barn- och utbildningschefer Operativ styrgrupp Socialchef, IFO chef, sektionschef HSV, verksamhetschef BUP, verksamhetsstrateg vuxenpsykiatrin, länschef primärvården Norr, kammaråklagare, poliskommissarie, samt FoU samordnare kommunförbundet, projektledare Andra kommuner, landsting och polismyndigheter Specialister Brukarorganisationer Referensnätverk

6 Hur mycket våld finns i länet och vad gör myndigheterna egentligen? Hur ser det ut i dag? -Vilken grad av framtida insatser behövs? Vad vill vi uppnå? -Basnivån som är en ”hög lägsta nivå”. Hur ska vi uppnå det? - Grunden för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

7 Vid kartläggningens utformning: • Kunskap om förekomst av våld i länet? • Synliggör vi våldet? • Personal med adekvat kompetens och erfarenhet? • Förhindrar vi fortsatt våld? • Strukturerad samverkan på övergripande nivå och i enskilda ärenden? • Kan vi öka rättsäkerhet/trygghet? • Bedömning och dokumentation av våldets uttryck och barns oro och erfarenhet av våld? • Stöd och behandling riktad till våldsutsatta och våldsutövare? • Lättillgänglig information? Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

8 Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63 Antalet polisanmälningar NB 2010

9 Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63 Synliggör vi våld?

10 Använder polis strukturerad riskanalys? Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

11 Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63 Behandling särskilt riktad mot våld

12 Styrgrupp med länssamordnare ansvarar för: - Överenskommelse och samverkansavtal mellan involverade myndigheter och uppföljning av basnivå avseende myndigheters insatser vid våld i nära relation. - Utveckla evidensbaserad praktik med kompetensförsörjning. - Gruppbehandling för utsatta och förövare med ett länsupptag. - Webbportal våld i nära relation med virtuell arbetsplats. Länsdel med operativ samordnare ansvar för: - Initiera samråd då barn utsatts för våld mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, åklagare och polis. - Strukturerad riskanalys av polis och/eller socialtjänst. - Skyddsåtgärder och hotreducering av socialtjänst, polis och skattemyndighet. - Individuell behandling särskilt riktad mot våld av socialtjänst och hälso-och sjukvård. - Gruppbehandling för utsatta och förövare med länsupptag. Lokala samverkansmyndigheter ansvarar för: - Generell insats att synliggöra våld genom exempelvis fråga om våld, screening. - Initial riskanalys av socialsekreterare och/eller polis. - Råd och stöd av socialtjänst, hälso-och sjukvård och/eller skola. - Våldsutsatta kvinnor erbjuds kontakt med kommunverksamhet särskilt riktad mot våld - Bedömning av fortsatta insatser av socialtjänst, hälso-och sjukvård och polis. Förslag på struktur och åtgärder i Samverkan mot våld Parallellt 3 nivåer

13 Styrgrupp med länssamordnare ”mandat, dokumentation, utveckling” - Överenskommelse/samverkansavtal mellan involverade myndigheter och uppföljning av basnivå avseende myndigheters insatser vid våld i nära relation. - Utveckla evidensbaserad praktik med kompetensförsörjning. - Gruppbehandling för utsatta och förövare med ett länsupptag. - Webbportal våld i nära relation med virtuell arbetsplats. Länsdel med op. samordnare ”särskild kunskap, rutiner, metoder, konsultation” - Initiera samråd då barn utsatts för våld mellan soc, hsv, åkl och polis. - Strukturerad riskanalys av polis och/eller socialtjänst. - Skyddsåtgärder och hotreducering av socialtjänst, polis och skattemyndighet. - Individuell behandling särskilt riktad mot våld av soc och hsv. - Gruppbehandling för utsatta och förövare med länsupptag. Lokala samverkansmyndigheter ”basnivå” - Generell insats att synliggöra våld genom exempelvis fråga om våld, screening. - Initial riskanalys av socialsekreterare och/eller polis. - Råd och stöd av socialtjänst, hälso-och sjukvård och/eller skola. - Våldsutsatta kvinnor erbjuds kontakt med kommunverk. särskilt riktad mot våld - Bedömning av fortsatta insatser av socialtjänst, hälso-och sjukvård och polis. Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

14 Webbportal Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

15 Strategi, verksamheter och rutiner Basnivå Barnahus utan ETT hus Från polisanmälan till skydd, råd och stöd Öppenvårdsmottagning Kompetens - evidensbaserad praktik Projektledare Annika Stävenborg Vennberg Annika.stavenborg@bd.komforb.seAnnika.stavenborg@bd.komforb.se 070-693 54 63

16 Kontakta gärna Annika Stävenborg Vennberg genom att mejla till annika.stavenborg@bd.komforb.se eller ringa 070-693 54 63. annika.stavenborg@bd.komforb.se Vill du veta mer?


Ladda ner ppt "Nu sätter vi fokus på dem som utsätts för våld i nära relation Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser