Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-läsningsprojektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-läsningsprojektet"— Presentationens avskrift:

1 VAS-läsningsprojektet
All legitimerad personal i den kommunala hälso- och sjukvården har tillgång till att läsa i Norrbottens läns landstings journalsystem VAS för patienter i särskilt boende. Detta ger hela länet bättre förutsättningar att ge ”god och säker vård” i den kommunala hälso- och sjukvården. Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

2 14 Kommuner och 1 Landsting
Norrbotten innevånare 14 Kommuner och 1 Landsting 5 Sjukhus, 33 Vårdcentraler + privata vårdgivare Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

3 Samverkansorganisation
KRAFTFÄLT NORR KOMMUNALRÅD/LANDSTINGSRÅD ÖSTRA NORRBOTTEN SOCIALNÄMDS ORDF+VICE/LT- RÅD Politisk nivå SOCIALBEREDNINGEN + 2 LT-RÅD PITEÅ ÄLVDAL LULEÅ/BODEN LÄNSSTYRGRUPP socialchefer, 4 skolchefer och 4 Landstingschefer 1 samordnare från Kommunförbundet Tjänstemanna nivå LÄNS IT arbetsgrupp tjänstemän från kommunerna 4 tjänstemän från landstinget 1 samordnare från Kommunförbundet Chef verksamhetssystem Bitr divisionschef primärvård Processutvecklare IT strateg MAS Kvalitetsutvecklare Adm. chef IT strateg Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten 3 3

4 Uppdrag till LänsIT arbetsgruppen
Kvalitetssäkra informationsöverföringen mellan landstinget och kommunerna Kartläggning av hälso- och sjukvårdsprocessen Pilotkommun för testning av tekniska lösningar - Kortsiktig lösning - säker tillgång till Landstingets journalsystem VAS Utvärdering och avtalsförslag Införande i hela länet Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

5 Kommunens åtaganden Vara behjälplig till Landstinget med nödvändig information. Utse två superanvändare som blir kommunens experter. Utse en teknisk kontaktperson i Kommunen Utbilda resterande användare i Kommunen Till Landstinget löpande meddela förändringar. Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

6 Landstingets åtaganden
Respektive vårdcentral ska lägga upp roller och behörigheter för nya kommunala användare. Länsteknik ska införskaffa, förvalta och underhålla licenser för åtkomst och behörighet i VAS Länsteknik ska införskaffa, iordningsställa och distribuera Tillhandahålla support till kommunens superanvändare Utsedda personer på vårdcentral ska ge support till kommunens användare Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

7 Status i Norrbotten 2010 14 kommuner, ca 500 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har idag tillgång till följande journalinformation från landstingets journalsystem Journalöversikt inkl epikriser, remisser och svar Röntgenbilder, remisser och svar Läkemedelslista Provöversikt Waranlista Meddelandefunktion Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

8 Införande/överförande av Loggkontroll till kommunerna
Slutfas febr-mars 2011 Införande/överförande av Loggkontroll till kommunerna Rutiner, formulär, blanketter överlämnas Rutiner för Support Uppdraget slutfört 31 mars 2011 Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

9 Vägen till långsiktig lösning Kommunerna får åtkomst till VAS
- Samverkan kring infrastruktur, system och förvaltning - Nationell patientöversikt (NPÖ) Pilot pågår i Luleå - VAS+ - NLL får åtkomst till Kommunernas HSL-system Kommunerna får åtkomst till VAS Målet En gemensam kommunikationsplattform för medborgarna i Norrbotten Klart maj 2010 Carina Kapraali & Christina Hansson, VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten

10 Carina Kapraali & Christina Hansson VAS-läsningsprojektet, Kommunförbundet Norrbotten


Ladda ner ppt "VAS-läsningsprojektet"

Liknande presentationer


Google-annonser