Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland

2 Nationell PatientÖversikt - NPÖ
En enkel form för Sammanhållen Journalföring och Direktåtkomst eller ”Nationell Patientöversikt är ett bidrag till visionen om rätt information på rätt plats, i rätt tid och till rätt användare, oberoende av organisationstillhörighet.” En viktigt del i förverkligandet av Nationell IT-strategi för vård och omsorg (2006) Nationell eHälsa (2010)

3 Rubrik

4 Mål för NPÖ NPÖ skapar patient- och verksamhetsnytta
Men också en ”snöplog” för eHälsa En ”hitta och titta-lösning” – ingen uppdatering Informationen kommer från vårdgivarnas lokala system Eget Webbaserat användargränssnitt Men NPÖ kan också anropas från ett vårdsystem Version 1 lanserades 2009 Örebro landsting och Örebro kommun först ut Vidareutveckling kommer i fortsatt förvaltning

5 NPÖ och lagen Nya Patientdatalagen 1/7 2008
En avgörande förutsättning för elektroniskt informationsutbyte över vårdgivargränser Datainspektionens tillsyn av NPÖ hösten 2009

6 Informationsinnehållet
En nationellt överenskommen detaljerad definition (136 sidor) Infomängd (infotyp) Kommentar Vård- och omsorgstagare Personuppgifter, närstående, tolkbehov, osv Uppmärksamhetssignal Ny svensk standardsymbol Diagnos Vård- och omsorgstjänst Hemtjänst, hemsjukvård, primärvårdslistning Läkemedel 2 st, Apoteken och förskrivarna Vård- och omsorgskontakt Både historik och planer framåt Vård- och omsorgsdokument Många olika typer Funktionstillstånd Vård- och omsorgsplan Undersökningsresultat 5 st, klinisk kemi, mikrobiologi, EKG, bilddiagnostik, konsultation

7 NPÖ användningsområden
Kommunerna - landstinget Landsting – landsting för Gränsboende, fritt vårdval, högspec-avtal samt nationellt Landstinget och privata vårdgivare LOU eller LOV Inom ett landsting / region med olika vårdsystem

8 Användarkategorier Personal som deltar i patientens vård och omsorg
Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl ”Våra patienter” Tillgången på information styrs av behovet Läkemedel bara för legitimerad personal med förskrivningsrätt Varje verksamhetschef ska pröva sin personals behov av information i NPÖ och följa upp hur tillgången används (loggarna)

9 Hög säkerhet i NPÖ


Ladda ner ppt "Nationell Patientöversikt NPÖ i Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser