Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige
Vad är stalkning? Helena Berggren Angela Beausang, Roks Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige

2 Vad är stalkning? Enhetlig definition saknas
Stalkning ≈ Förföljelsesyndrom ”Systematisk förföljelse” Ordet stalkning infördes 2003

3 Vad är stalkning? Förövaren smyger sig på, övervakar och förföljer en person. Förövaren tar upprepade kontakter med sitt offer som kan uppfattas som störande, hotfulla, kränkande och skrämmande genom både sitt innehåll och sin omfattning. Förövaren beskrivs som en livsförstörare då denne utsätter sitt offer för en stor psykisk påfrestning som för offret kan leda till psykisk ohälsa och en känsla av maktlöshet.

4 Orsaker till stalkning
Stalkaren har blivit avvisad av en partner och vill övertyga f.d. partnern om att återvända till honom/henne Stalkaren söker kontakt med offret för att etablera en relation Stalkaren anser sig ha blivit orättvist behandlad och drivs av ett rättvisepatos Offret uppfyller vissa kriterier som matchar stalkarens profil (offret tillhör stalkaren). Stalkaren vill angripa offret med våld- och/eller sexualbrott

5 Stalkning i Sverige Endast en studie har genomförts (Brå, Rapport 2006:3) 4 000 telefonintervjuer med personer mellan 18–79 år 9 % hade någon gång utsatts för upprepade trakasserier av en och samma person 75 % av dessa var kvinnor I 50% av fallen rörde det sig om en f.d. partner eller en annan privat relation

6 Hur kan vi förhindra stalkning?

7 Viktiga förändringar i lagstiftningen
1988: Lagen om besöksförbud 1 oktober 2011: Lagen om kontaktförbud Innebär bland annat möjlighet till elektronisk övervakning i ärenden om särskilt utvidgat kontaktförbud 1 oktober 2011: Lagen om olaga förföljelse

8 Har det blivit bättre?

9 Jourernas erfarenheter
”En kvinna som bott hos oss fick kontaktförbudet indraget då mannen hade skrivit till polis och åklagare att det var ett ’minus’ för honom när han nu ska söka ett finare jobb. Kontaktförbudet togs bort.”

10 Jourernas erfarenheter
”Det krävs så otroliga bevis för att kvinnan ska få ett kontaktförbud. Ibland känns det inte som kvinnorna blir tagna på allvar. Deras och barnens rädsla tas inte på allvar.”

11 Jourernas erfarenheter
”Det är ju alldeles tydligt att det inte fungerar när kvinnor mördas även om de har kontaktförbud. Att stalka en kvinna fungerar att göra för mannen även om han har kontaktförbud, livsutrymmet begränsas mycket och gör att kvinnan ’dör’ psykiskt då hon tillslut inte vågar gå ut”

12 Jourernas erfarenheter
”Här i X län brukar det fungera väldigt bra med polisen. De har en särskild avdelning som jobbar med hot. Här i X stad finns dessutom en tjänst hos polisen som bara arbetar med kvinnofridsärenden.”

13 Hur kommer vi vidare?

14 Viktiga åtgärder i arbetet med att förebygga stalkning
Insatser för våldsutsatta kvinnor måste baseras på strukturerade hot- och riskbedömningar Våld mot kvinnor – om polisiära hot- och riskbedömningar (Rapport 2010:2 )

15 Vad är en strukturerad hot- och riskbedömning?
Standardiserad checklista Innehåller risk- & sårbarhetsfaktorer Säkerställer att: Relevant information tas med i bedömningen Samma faktorer beaktas varje gång Minskar utrymmet för personliga värderingar och magkänsla

16 Strukturerad hot- och riskbedömningsinstrument
SARA (Spousal Assault Risk Assessment guide) - Underlag för bedömning av risk för framtida våld mot partner SAM (Stalking Assessment and Management) - Underlag för bedömning av risk för framtida stalkning PATRIARK - Underlag för bedömning av risk för framtida patriarkalt våld med hedern som motiv

17 Viktiga åtgärder i arbetet med att förebygga stalkning
Åklagarnas beslut om kontaktförbud måste grundas på strukturerade hot- och riskbedömningar Kontaktförbud – ett slag i luften? Om förutsättningarna för lagens tillämpning i praktiken (Rapport 2011:1) En första uppföljning av lagen om kontaktförbud (PM 2012) Polisen måste ta frågor om kontaktförbud på allvar

18 Kärlek eller stalkning?
Every breath you take And every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you…


Ladda ner ppt "Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser