Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skräp i korridorer, snus i tak och på väggar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skräp i korridorer, snus i tak och på väggar?"— Presentationens avskrift:

1

2 Skräp i korridorer, snus i tak och på väggar?
Att reparera en bänk i klassrummet kan kosta flera tusen. Vad kostar det då att reparera en soffa? Vem vill betala den?

3 12 kap. Om skadegörelsebrott
1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857). 2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för åverkan dömas till böter. Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd eller gräs eller, av växande träd, ris, gren, näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda eller ock vindfälle, sten, grus, torv eller annat sådant, som ej är berett till bruk, dömes för åverkan, om brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anse som ringa. 3 § Om brott som i 1 § sägs är att anse som grovt, skall för grov skadegörelse dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar.

4 Även kändisar gör fel…

5 Vad kan klassen göra? Vad kan klassen göra för att stoppa nedskräpning och skadegörelse? Vad tycker du skolan ska göra?

6 Det här kommer skolan göra..
Ringa hem om du missköter dig. Kräva ersättning vid skadegörelse Ta bort mjuka soffor om de förstörs .

7 Upptäckt Incidentrapport skrivs, rektor informeras, utredning inleds Kränkning och diskriminering Enskilt samtal med inblandade Föräldrakontakt Ej kränkning eller diskriminering Föräldrakontakt vid behov. Särskilda åtgärder ska vidtas för att förhindra fortsatta trakasserier Uppföljning Andra insatser Socialtjänst, Polis, Elevhälsa Möte kring elev Ytterligare åtgärder krävs Avslut Dokumentation Anmälan till soc.,Polis och elevhälsa kan ske direkt vid hot, skadegörelse eller misshandel

8 Varför vårda skolan? Hagaskolan renoverades och fick helt nya möbler för tre år sedan. Nu går möblerna sönder. Varför ska möblerna förstöras? Varje trasig sak t.ex. stol, soffa eller kudde kostar pengar. Pengarna kan istället användas till att göra roliga saker för er elever. Om du har sönder saker på skolan med avsikt, eller oavsiktligt, så är du ersättningsskyldig. Det innebär att skolan kan kräva pengar av dig och din familj för att reparera saker som du har förstört. Dumt att slösa pengar på att vara ovarsam, eller hur? Vill du ha en prick hos socialtjänst eller polis? Om du har sönder saker på skolan med avsikt eller oavsiktligt så kan skolan göra en polisanmälan. Det kan i så fall innebära att du hamnar i soc. eller polisens register. Onödigt eller hur?


Ladda ner ppt "Skräp i korridorer, snus i tak och på väggar?"

Liknande presentationer


Google-annonser