Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprocess för centrala myndigheter Träff 3 – 4-5 November 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprocess för centrala myndigheter Träff 3 – 4-5 November 2015."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprocess för centrala myndigheter www.msb.se/ledning Träff 3 – 4-5 November 2015

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Presentation av nya deltagare Namn Myndighet Roll/uppgift

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Övergripande syfte Att implementera ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar” samt utveckla aktörsgemensam samordning och inriktning med fokus på att åstadkomma effekter. Processen ger en arena för fördjupning och dialog, möjlighet till konkretisering av förhållningssätt och arbetssätt samt nätverksbyggande.

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Effektmål (Övergripande mål) Delmål Output 1Output 2 Output 3 Aktivitet Resurser Krav (externa förväntningar) Samhället samlade resurser ska användas så effektivt som möjligt vid samhällsstörningar. Deltagande aktörer tar sitt ansvar när det gäller helheten. MSB kan utöva sin stödjande, samordnande och inriktande roll. Kunskapsmål: t.ex. regelverk, ansvar, roller Färdighetsmål: t.ex. tillämpa analys- metod, prioritera Attitydmål: t.ex. helhetssyn Output 4 Överenskomna format och processer Genomföra central utvecklings- process med grunder för samverkan och ledning som utgångspunkt. Anslag 2:4 Krisberedskap MSB:s stöd Deltagarnas engagemang Gemensamma grunder för samverkan och ledning Förordning om krisberedskap och höjd beredskap Regeringens proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, proposition 2007/08:92 Stärkt beredskap för säkerhets skull samt Europaparlamentets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen. Det som uppnås ska förankras i respektive myndighet!

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Återblick ”Min syn på samverkan” Utifrån samverkan Pecha Kucha Fördjupning kring centrala begrepp Gemensamt förhållningssätt och helhetssyn MSB – ISF

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hemuppgift träff 3 Du ska informera och kommunicera innehållet från träff 3 till olika målgrupper i egen organisation. Du ska ha tagit del av MSB:s lägesbilder via WIS, t.ex. MSB:s dagliga lägesbild och egen/annan aktörs lägesbild i samband med en samhällstörning. Du ska ha deltagit i en samverkanskonferens, antingen den nationella regelbundna samverkanskonferensen på onsdagar kl 1400 som leds av MSB och/eller i samband med en samhällstörning. Du ska i boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällstörningar ha läst kring Lägesbild och informationsdelning s 99-145 och svarat på några frågor hur ni arbetar med detta.

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål med träff 3 Deltagarna skall få förståelse för vad och hur olika aktörer kan samverka kring lägesbild och hur informationsdelning kan ske för att skapa underlag för aktörsspecifik och samlad lägesbild. Deltagarna skall kunna beskriva metoder för att utveckla olika samverkansaktiviteter Deltagarna ska ges möjligheter att tillämpa modeller för lägesanalys Deltagarna ges möjlighet att bygga nätverk.

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Program Onsdag 4 November Ankomstfika 0930 Välkomna – Inledning Diskussion hemuppgifter Informationsdelning och lägesbild – Jonas Landgren, Chalmers 1130 Lunch 1230 Forts… -Absolut senast 1800 1900 Middag Torsdag 5 November 0800 Återblick 0845 Metoder för samverkansaktiviteter – Jonas Landgren 1130 Lunch 1230 Utvecklingsarbete – Agneta/ Helena, Johannes Summering – 0 Buss till Stockholm

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hemuppgiften Reflektioner utifrån uppgifterna: -lägesbilder via WIS -deltagit i samverkanskonferens – förberedelse inför föreläsning Hur arbetar vi med lägesbild i min organisation? Vilka informationskällor använder vi oss av och vilken funktion hos oss sammanställer informationen? Hur förbereder vi oss för en avrapportering vid till exempel en samverkanskonferens? Ta med exempel från din verksamhet. Frågor som ni vill lyfta under träffen med Jonas Landgren och Malin Lintzén

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Reflektion från dag 1 Klart/ oklart?

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Dag 2 eftermiddag Utifrån det vi arbetat med tillsammans med Jonas under dessa dagar: Vad och hur behöver utvecklas i egen verksamhet och aktörsgemensamt ? Se tillbaka på SWOT analysen och det man angav vid träff 1 som behöver justeras/ utvecklas

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hemuppgift träff 4 Du ska informera och kommunicera innehållet från träff 3 till olika målgrupper i egen organisation.

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 5 4 3 2 15-16 apr 14-15 dec 10-11 feb 4-5 nov 30 sep-1 okt 20152016 SAMÖ 2016 Erfarenheter…


Ladda ner ppt "Utvecklingsprocess för centrala myndigheter Träff 3 – 4-5 November 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser