Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

… går det att komma in i cafét med rullstol eller barnvagn? … finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt? … finns det handikapptoalett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "… går det att komma in i cafét med rullstol eller barnvagn? … finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt? … finns det handikapptoalett."— Presentationens avskrift:

1

2 … går det att komma in i cafét med rullstol eller barnvagn? … finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt? … finns det handikapptoalett i omklädningsrummet? … erbjuds personlig service dit jag ska? Har du någon gång frågat dig …

3 Vad är TD TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till medborgare om tillgänglighet i allt från fiskeplatser, gästhamnar, bibliotek, förskolor, hotell, sjukhus, vandringsleder, nöjesparker till campingplatser, livsmedelsbutiker, kyrkogårdar, sporthallar och konserthus.

4 ?

5 Informationen presenteras utifrån fem förutsättningar: svårt att höra svårt att se svårt att röra sig svårt att tåla vissa ämnen svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

6 Det finns grupper som diskrimineras och som inte kan utöva sina mänskliga rättigheter. Där kan TD utgöra ett verktyg för att påverka utformningen av offentliga lokaler och miljöer samt attityder. TD bidrar härigenom till att vi alla kan ta del av samhällets Utbud och utöva våra rättigheter. En mänsklig rättighet - tillgänglighet, bemötande, användbarhet och begriplighet

7 TD är framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshinderrörelsen i Västsverige samt företag och kommuner i Västra Götaland

8 TD bygger på Förutom FN-konventionen och Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016 Svensk lagstiftning PBL (Plan- och byggnadslagen) BBR (Boverkets byggregler) HIN3 (Enkelt avhjälpta hinder) ALM2 (Allmänna platser) Västra Götalandsregionens riktlinjer Personer med funktionsnedsättningars förtrogenhetskunskap och behov av information Verksamhetens förutsättningar

9 TD:s syfte är att Förbättra tillgänglighetsinformationen och förstärka konsumentmakten Göra hinder synliga för verksamhetsansvariga och motivera åtgärder Följa upp, beskriva graden av tillgänglighet och skapa förutsättningar för öppna jämförelser

10 Vad har jag som medborgare för nytta av TD Om jag ska gå på bio vill jag till exempel veta om: det finns trappsteg eller det är plant eller hur hög tröskeln är dörren är kontrastmarkerad så att jag hittar den det finns personal som kan prata med mig även om jag har svårt att höra det finns växter som kan orsaka allergiska besvär om det som säljs i kiosken eller caféer visas på bild om det finns syntolkning om den svenska filmen textas

11 Ökad marknadsföring Kunskap om den egna verksamhetens tillgänglighet Kunskap om vad som bör åtgärdas för ökad tillgänglighet Möjlighet att få ut en åtgärdslista Fler besökare med rätt förväntningar Vad har jag som verksamhet för nytta av TD?

12 TD skapar nya möjligheter Kommuner – Landsting Har ett särskilt ansvar att se till att den offentliga verksamheten kan användas av, vara begriplig samt tillgänglig och användbar för alla. TD sprider kunskap om att små åtgärder kan skapa tillgängliga miljöer. Person – Organisation – Region – Företagare Ekonomiska argument Bra varumärkesvård Större kundkrets Ökad kunskap Möjlighet till strukturerat förbättringsarbete Fler besökare med rätt förväntningar TD minskar risken för anmälningar till DO (Diskrimineringsombudsmannen)

13 Svensk lagstiftning Besökarens behov av information Verksamhetens förutsättningar Ständig förankring tillsammans med användare och verksamheter Besökaren fattar själv beslut Enhetlig användarvänlig webbaserad information Finns där annan information finns Svenska, engelska, tyska, spanska, finska och talsyntes Detta är TD

14 ”Detta är ett nytt sätt att tänka, där makten ligger hos oss brukare – vi tar egen ställning till om vi kan eller vill besöka verksamheter utifrån en information som vi själva varit med och tagit fram och utformat.” Elaine Johansson, ordf HSO Västra Götaland

15 TD-spindeln gör skillnad! TD mäter den fysiska miljöns tillgänglighet och kan redovisas i olika diagram En populär variant är den så kallade Tillgänglighetsspindeln som beskriver en enkel bild av ett komplext område

16 TD-spindeln ger svar på: Hur ser det ut hos oss? Har andra kommit längre? Var och vad är problemen? Hur långt har vi kvar? Finns det en övergripande bild?

17 TD-spindeln kan också: Tydliggöra förbättringsområden Sortera enkelt avhjälpta hinder Användas i jämförelser Förenkla kostnadsberäkningar

18 Vill du veta mer? www.t-d.se


Ladda ner ppt "… går det att komma in i cafét med rullstol eller barnvagn? … finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt? … finns det handikapptoalett."

Liknande presentationer


Google-annonser