Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är KKiK? och hur bra är vi?. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är KKiK? och hur bra är vi?. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar"— Presentationens avskrift:

1 Vad är KKiK? och hur bra är vi?

2 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar www.skl.se/kkik

3 Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultaten med medborgarna Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

4 Fem områden – Din kommuns tillgänglighet – Trygghetsaspekter i din kommun – Din delaktighet och kommunens information – Din kommuns effektivitet – Din kommun som samhällsutvecklare – Totalt ett fyrtiotal mått

5 Hur läser man resultatet? Grått= Inte deltagit i mätning alternativt kostnadsmått som inte är klart för 2015 Rött= bland de 25% kommuner med sämst resultat Gult=bland de 50% mittersta kommunerna Grönt= bland de 25% kommuner med bäst resultat

6 Tillgänglighet Hur tillgänglig är kommunen utifrån öppettider, väntetider samt kontakt

7 Tillgänglighet kontakt och öppettider 2012 2013 2014 2015

8 Tillgänglighet väntetider 2012 2013 2014 2015

9 Trygghet Hur fungerar kommunen utifrån trygghetsaspekter?

10 Trygghet 2012 2013 2014 2015

11 Delaktighet Hur delaktiga är våra kommuninvånare och hur bra är kommunen på att informera.

12 Delaktighet 2012 2013 2014 2015

13 Effektivitet Kommunens effektivitet gällande, kostnader, resultat och kvalitet.

14 Effektivitet skola 2012 2013 2014 2015

15 Effektivitet Äldreomsorg, LSS och IFO 2012 2013 2014 2015

16 Äldreomsorg kvalitet särskilt boende 2012 2013 2014 2015

17 Äldreomsorg kvalitet särskilt boende 2012 2013 2014 2015

18 Äldreomsorg kvalitet hemtjänst 2012 2013 2014 2015

19 Äldreomsorg kvalitet hemtjänst 2012 2013 2014 2015

20 Samhällsutveckling Kommunen som samhällsutvecklare

21 Samhällsutveckling 2012 2013 2014 2015

22 Sammanfattning Vi är snabba på att svara på frågor, men behöver bli bättre på bemötande och service Vi har en bra hemsida Vi har en bra äldreomsorg med nöjda brukare Vi behöver förbättra resultaten inom skolan och motivera våra elever bättre Vi har ett bra miljöarbete

23 www.skl.se/kkik www.kolada.se Ann-Louis Edén 0371-816 65 ann-louis.eden@gislaved.se


Ladda ner ppt "Vad är KKiK? och hur bra är vi?. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Jämförelse med andra kommuner och med oss själva över tid 245 kommuner deltar"

Liknande presentationer


Google-annonser