Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2016-02-01 08-120 20 700.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2016-02-01 08-120 20 700."— Presentationens avskrift:

1 Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2016-02-01 do@do.se, 08-120 20 700

2 Bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering  Introduktion till bristande tillgänglighet som diskriminering  Anmälningar  Viktiga frågor vid bedömning  Exempel på utredningar  Aktiva åtgärder Sida 2

3 DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter – och bidra till att andra gör det.

4 Diskrimineringsgrunderna (1 kap. 1 §)  Kön  Könsöverskridande identitet eller uttryck  Etnisk tillhörighet  Religion eller annan trosuppfattning  Funktionsnedsättning  Sexuell läggning  Ålder Sida 4

5 Former av diskriminering (1 kap. 4 §) 1. Direkt diskriminering 2. Indirekt diskriminering 3. Bristande tillgänglighet 4. Trakasserier 5. Sexuella trakasserier 6. Instruktioner att diskriminera Sida 5

6 Det nya förbudet ska…  bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor  ge personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet  komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet. Sida 6

7 Vad innebär bristande tillgänglighet? När en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Sida 7

8 Anmälningar om bristande tillgänglighet under 2015 Sida 8

9 Anmälningar DO utreder och driver ärenden som:  kan påverka samhällsutvecklingen  kan ge stort genomslag  har effekt för många. Sida 9

10 Viktiga frågor vid en bedömning  Har personen med funktionsnedsättning blivit missgynnad?  Finns det åtgärder som gör att personen kan komma i en jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning?  Har verksamheten underlåtit att vidta sådana åtgärder?  Är åtgärderna som krävs skäliga? Sida 10

11 Vad är skäliga åtgärder?  Krav på tillgänglighet i lag eller annan författning  De ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamhetsutövaren  Hur varaktig och omfattande är relationen/kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde?  Andra omständigheter av betydelse Sida 11

12 Exempel på utredningar vid DO  Särskilt stöd  Ljudmiljö  Framkomlighet  Tolk  ”så inkluderande som möjligt”  Frånvaro  IT-tillgänglighet Sida 12

13 Aktiva åtgärder  Målinriktat arbete (3 kap. 14 §)  Att förebygga och förhindra trakasserier (3 kap. 15 §)  Likabehandlingsplan (3 kap.16 §) Sida 13

14 Målinriktat arbete Utbildningsanordnare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Sida 14

15 Var kan vi läsa mer?  Diskrimineringslagen (2008:567)  Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering  Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)  www.do.se www.do.se Sida 15

16 Tack! Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06 do@do.se, 08-120 20 700


Ladda ner ppt "Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2016-02-01 08-120 20 700."

Liknande presentationer


Google-annonser