Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivt medborgarskap: lärdomar från ett europeiskt forskningsprojekt baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Marie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivt medborgarskap: lärdomar från ett europeiskt forskningsprojekt baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Marie."— Presentationens avskrift:

1 Aktivt medborgarskap: lärdomar från ett europeiskt forskningsprojekt baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Marie Sépulchre Uppsala Universitetet Kontakt: marie.sepulchre@soc.uu.semarie.sepulchre@soc.uu.se

2 DISCIT Making Persons with Disabilities Full Citizens

3 Vad är DISCIT? Ett forskningsprojekt Från mars 2013 till januari 2016 Koordinerad av Norwegian Social Research (NOVA) Finansierad av den europeiska unionen Medlemmarna är universitet, forskningsinstituter och två civila samhällsorganisationer (EDF och MDRI-S). 9 länder : Norge, Sverige, Tyskland, Stor Britannien, Irland, Serbien, Tjeckien, Schweiz, Italien

4 Varför DISCIT? Personer med funktionsnedsättning i Europa möter hinder för att kunna delta i samhället på lika villkor som alla Personer med funktionsnedsättning = 16% av EU befolkningen DISCITs syfte: undersöka erfarenheter av att leva med en funktionsnedsättning och se hur sociala och politiska förhållanden påverkar möjligheter for ett aktivt medborgarskap undersöka hur olika typer av policy och välfärdsåtgärdar påverkar aktivt medborgarskap Jämföra 9 olika länder

5 Fokus på olika områden -Deltagande på arbetsmarknaden -De-institutionalisering och liv i samhället -Teknologi och hjälpmedel -Politisk deltagande -Deltagande i (intressepolitiska) föreningar

6 Grundad i FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning ’Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.’ (artikel 1)

7 Grundad i FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning ’Konventionsstaterna åtar sig att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning’ (artikel 4)

8 AKTIVT MEDBORGARSKAP Autonomi Inflytande Trygghet

9 Metod livslopps INTERVJUER 9 länder 4 typer av funktionsnedsättning: rörelsehinder, synskada, intellektuella funktionsnedsättningar och psykosociala funktionsnedsättningar Kvinnor och män 3 åldergrupper: 1950, 1970, 1990 = 24 intervjuer / land = 216 intervjuer totalt: många olika situationer

10 LIVSLOPP och SAMHÄLLET 1950 1970 1990

11 Metod expert INTERVJUER Myndigheter Politiker Intressepolitiska föreningar Brukarstyrda grupper Privata företag

12 3 SUB-SYSTEM, aktörer, nivåer Regelverket Välfärdstjänster, services Välfärdsbidrag Ekonomiskt stöd Olika aktörerOlika nivåerOlika aktörerOlika nivåerOlika aktörerOlika nivåer

13 Mäta aktivt medborgarskap: INDIKATORER Kvantitativa indikatorerKvalitativa indikatorer Socio-ekonomiskKontextuell Erfarenheter

14 So what? Preliminära resultat Personer med funktionsnedsättningar möter hinder –Ekonomisk kris, diskriminering, otillgänglighet, brist på implementering av lagar och policy, likheter inom EU Nya möjligheter skapas –Deinstitutionalisering, FN-konventionen, nya teknologier Nyhet i DISCIT: tar hänsyn till många olika sfärer i samhället, kvalitativa metoder, FN-konventionen som referensram, samarbete med funktionshinderrörelsen

15 Tack så mycket! Mer information: www.discit.euwww.discit.eu Kontakt: marie.sepulchre@soc.uu.semarie.sepulchre@soc.uu.se


Ladda ner ppt "Aktivt medborgarskap: lärdomar från ett europeiskt forskningsprojekt baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Marie."

Liknande presentationer


Google-annonser