Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: -stärka patientens ställning -skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: -stärka patientens ställning -skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientlagen 1 januari 2015

2 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: -stärka patientens ställning -skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande Patienten som en aktiv del av vårdteamet ger en effektivare och säkrare vård

3 3 Viktigast i patientlagen -Patienten får rätt att fritt söka offentligt finansierad vård i hela landet -Informationsplikten utökas och förtydligas Lagen kräver ett nytt förhållningssätt i mötet med patienten.

4 4 Patientlagens innehåll Inledande bestämmelser (1 kap.) Tillgänglighet (2 kap.) Information (3 kap.) Samtycke (4 kap.) Delaktighet (5 kap.) Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.) Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.) Ny medicinsk bedömning (8 kap.) Val av utförare (9 kap.) Personuppgifter och intyg (10 kap.) Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)

5 5 Möjlighet att välja utförare i andra landsting Välja offentligt finansierad öppen vård i andra landsting Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti Lista sig på vårdcentral Lättare att få en ny medicinsk bedömning Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård Välja fast vårdkontakt och i primärvården, fast läkarkontakt

6 6 Förändrat befolkningsansvar Betalningsansvar Länets befolkning Vårdansvar Alla som söker öppen vård i länet Prioritering av patienter ska enbart baseras på medicinska behov. Landstingen kan inte prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra landsting.

7 7 Information - en förutsättning för delaktighet

8 8 Förtydligat krav på information Patienten ska få information om: 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning (ny), 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7. eftervård, och 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

9 9 Informationen ska anpassas efter individens förutsättningar till exempel ålder, funktionsnedsättning, annan språklig bakgrund, tidigare erfarenhet av vården med mera Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska, om patienter behöver det eller begär det, kunna lämnas ut skriftligt. Anpassad information

10 10 E-tjänster på 1177.se via Mina vårdkontakter Inloggning via e-legitimation eller lösenord krävs. Via tjänsten eJournal på nätet kan patienten få direkt åtkomst till delar av sina journalanteckningar. Läsa upprättad Vårdplan Se utskrivningsanteckning efter slutenvård Se uppgifter om vårdkontakter. 1177.se Vårdguiden Tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Visst material på andra språk Barnavdelningen – tecknade filmer för barn inför sjukhusbesök eller tandläkarbesök. Även Engelska, spanska och arabiska. Skriftlig information

11 11 Krav på samtycke förtydligas Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke. Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka. Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan utredas.

12 12 Ny medicinsk bedömning Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet…// … och kostnaderna för behandlingen framstår som befogade.

13 13 Barn ska ges möjlighet till delaktighet Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas


Ladda ner ppt "1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: -stärka patientens ställning -skapa förutsättningar för delaktighet och självbestämmande."

Liknande presentationer


Google-annonser