Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Ny patientlag Lagen träder ikraft den1 januari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Ny patientlag Lagen träder ikraft den1 januari 2015."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Ny patientlag Lagen träder ikraft den1 januari 2015

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen – lättillgänglig, pedagogisk och överskådlig Hälso- och sjukvårdens skyldigheter förtydligas – ej utkrävbara rättigheter för patienten!

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Sammanfattning – Patientlagen innehåller bestämmelser om Inledande bestämmelser (1 kap) Tillgänglighet (2 kap) Information (3 kap) Samtycke (4 kap) Delaktighet (5 kap) Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap) Val av behandlingsalternativ (7 kap) Ny medicinsk bedömning (8 kap) Val av utförare (9 kap) Personuppgifter och intyg (10 kap) Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap)

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Förändrat befolkningsansvar Beskattningsrätt Länets befolkning Beskattningsrätt Länets befolkning Vårdansvar De som söker öppenvård i länet Vårdansvar De som söker öppenvård i länet Betalningsansvar Länets befolkning Betalningsansvar Länets befolkning

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Förtydligat krav på information (3 kap) Patienter ska få information om: sitt hälsotillstånd de metoder som finns för undersökning, vård och behandling de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård det förväntade vård- och behandlingsförloppet väsentliga risker för komplikationer och biverkningar eftervård, och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab Förtydligat krav på information (3 kap) Patienter ska även få information om: möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, vårdgarantin, och möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES- land eller i Schweiz. Om information inte kan lämnas till patienten ska informationen lämnas till närstående. Försäkra sig om att mottagaren förstått innehåll/betydelse av den lämnade informationen.

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab 9 kap: Val av utförare Patienter får möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård inom hela landet (även högspecialiserad vård). Även sådant vårdutbud/behandlingsalternativ som inte finns i hemlandstinget, dvs ej tillämpa hemlandstingets prioriteringar och indikationsgränser. Dock gäller hemlandstingets remissregler, dvs för landsting som har remisskrav för öppenvård inom landstinget gäller även remisskrav när pat söker sig utomläns (remiss via allmänläkare i eget eller i annat landsting) om vårdlandstinget ska kunna få betalt. Exempel: Jämtlänning söker öppenvård vid sjukhuset i Sundsvall – remiss/betalningsförbindelse krävs från läkare för att Västernorrland ska få betalt

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab 9 kap Val av utförare Inte säga nej till att ge öppen vård till utomlänspatienter. Vården ska ges på samma villkor som till den egna befolkningen (men omfattas inte av vårdgarantin). Möjlighet att välja fast vårdkontakt i annat landsting. Möjlighet att ”lista” sig på hälsocentral och välja fast läkarkontakt i annat landsting. Hemlandstinget betalar vården. Patienten betalar resa, boende samt vårdavgift i vårdlandstinget.

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Remisskrav - öppen specialiserad vård Endast följande landsting har nu (2014) remisskrav till läkare (inget landsting har remisskrav till fysioterapeuter): – Västerbotten – Jämtland – Dalarna – Örebro – Västmanland Patientens hemlandsting har remisskrav – remiss/betalningsförbindelse krävs för att vårdlandstinget ska få ersättning Vårdlandstinget har remisskrav (men inte hemlandstinget) – remiss/betalningsförbindelse krävs för att få ersättning för vård av patient från annat landsting – Exempel: Norrbottning söker öppenvård vid Skellefteå sjukhus – remiss/betalningsförbindelse krävs för att VLL ska få betalt

10 DIVISION Landstingsdirektörens stab Medicinsk service Gäller exempelvis diagnostiska åtgärder/provtagning Om det ingår som naturlig del i vårdförloppet/behandlingen (t ex utförs vid endoskopisk undersökning) – ingår i valfriheten Som självständig åtgärd – läkare fastställer vårdbehovet Vårdbehovet behöver ej nödvändigtvis fastställas av hemlandstinget – kan göras av läkare i annat landsting Efter fastställt vårdbehov – valfrihet för patient att få undersökningen utförd utanför hemlandstinget

11 DIVISION Landstingsdirektörens stab Valmöjlighet - Slutenvård Förbundsrekommendation – sluten vård Denna vård innefattas inte i lagen – endast en rekommendation Val möjligt inom den slutna länssjukvården Efter det att behovet har fastställts av hemlandstinget Godkännande i förväg av hemlandstinget

12 DIVISION Landstingsdirektörens stab Påverkan på regionvården i norr? Vad väljer patienterna i norr? Hur ser vårdens resultat, tillgänglighet och bemötande ut? Hur kommunicerar vi? Olikheter i regelverk? Olikheter när det gäller remisskrav eller ej – hur hantera remisser/betalningar mellan landstingen? Listning i primärvård? Påverkar ”köptrohet” till regionvård?


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Ny patientlag Lagen träder ikraft den1 januari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser