Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdag HSN 6 och 8 - länssjukvård December 2011 Jarl Torgerson Regionläkare HSA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdag HSN 6 och 8 - länssjukvård December 2011 Jarl Torgerson Regionläkare HSA."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdag HSN 6 och 8 - länssjukvård December 2011 Jarl Torgerson Regionläkare HSA

2 Dagens ämnen Definitioner Utbudspunkter Rikssjukvård Vårdprogram och gränssnitt Fria remisser (vården och patienterna) Kliniska exempel Vad ni vill veta och diskutera?

3 Definitioner Socialstyrelsens termbank Primärvård Hälso- och sjukvårdsverksamhet utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser Specialiserad vård Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård

4 Definitioner Högspecialiserad vård av rikssjukvårdskaraktär 1 Högspecialiserad vård av regionsjukvårdskaraktär 1 Länssjukvård 1 Primärvård 1 Innefattar såväl sluten som öppen vård

5 Definitioner Högspecialiserad vård Sjukvård som är forskningsnära, nyskapande, modern, investeringstung eller på annat sätt intar en framskjuten plats inom vården, vanligtvis med resurskoncentration som följd

6 Exempel på utbudspunkter Rikssjukvård: Levertransplantationer på SU Regionsjukvård: Thoraxkirurgi på SU, strålterapi på SÄS Länssjukvård: SÄS (utom strålningen), NU Primärvård: Vårdcentralerna, MVC och BVC

7 Rikssjukvård Rikssjukvårdsnämnden (RSN) fattar beslut om viss hälso- och sjukvård, som ska bedrivas av ett landsting men med riket som upptagningsområde I RSN sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, SBU och Kammarrätten i Stockholm. Rikssjukvårdsnämnden har två huvuduppgifter: Besluta vilka typer av verksamheter som ska definieras som Rikssjukvård Besluta vilka enheter som får tillstånd att bedriva viss Rikssjukvård Socialstyrelsen bereder underlagen för nämnden

8 Vårdprogram och gränssnitt Nationella, regionala och lokala vårdprogram Inte alltid vårdnivåbestämda Flytande gränser Betalningsansvar följer vårdansvar (i princip) Gränssnittsgruppen

9 Fria remisser Man kan begära remiss för bedömning men inte en given undersökning/behandling Fritt för patienter att remittera sig själva till länssjukvården

10 Kliniskt exempel 57-årig rökande man som går på vårdcentralen för högt blodtryck och övervikt Plötslig debut av bröstsmärtor som strålar upp mot halsen, andnöd och illamående Vad skall han göra nu? Söka vården? Vilken vårdnivå? Trolig diagnos och behandling? Uppföljning på vilken vårdnivå?

11 Kliniskt exempel 74-årig tidigare frisk kvinna som varit psykiskt pressad en tid på grund av sonens separation Får vid frukostbordet plötsligt svårt att tala och tappar kaffekoppen i knäet Vad skall hon göra nu? Söka vården? Vilken vårdnivå? Trolig diagnos och behandling? Uppföljning på vilken vårdnivå?

12 Kliniskt exempel 23-årig man som gått ner i vikt senaste månaden, törstar och kissar mycket. Är väldigt trött. Vad skall han göra? Söka vården? Vilken vårdnivå? Trolig diagnos och behandling? Uppföljning på vilken vårdnivå?

13 Kliniskt exempel Medelålders man som gradvis fått problem med magen. Ändrade avföringsvanor och vid några tillfällen svart avföring. Trött och andfådd vid hundpromenad. Smärtor till höger i buken Vad skall han göra nu? Söka vården? Vilken vårdnivå? Trolig diagnos och behandling? Uppföljning på vilken vårdnivå?


Ladda ner ppt "Utbildningsdag HSN 6 och 8 - länssjukvård December 2011 Jarl Torgerson Regionläkare HSA."

Liknande presentationer


Google-annonser