Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvård – Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos sent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvård – Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos sent."— Presentationens avskrift:

1 Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvård – Landstinget i Jönköpings län
Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos sent trots att man sökt sjukvård. Detta kan bero på att symtomen ofta är varierande och diffusa men det beror också på brister i handläggningen i primärvården och långa väntetider på utredning och behandling på sjukhus. En arbetsgrupp med telefonrådgivningssjuksköterskor och distriktsläkare har gått igenom tillgänglig evidens, internationella och nationella riktlinjer och utformat nedanstående förslag på handläggning i syfte att minska tiden från att patienten kontaktar vårdcentralen till diagnos och behandling på sjukhus. Vi har valt att fokusera på att patienter med symtom talande för hög risk för colo-rektalcancer får snabb handläggning. Dessa patienter (grupp 1.) identifieras och handläggs enl. nedanstående förslag. Grupp 2. utreds enl. sedvanliga rutiner och grupp 3. behöver inte utredas för kolorektalcancer. Förslag till triage via telefon eller besök Grupp 1 - Snabb utredning (2p eller mer enl. Stålhammars score*) Starka symtom >50 år (2p) - Rektal blödning utan anala symtom**, infektion m.m. (ssk, läk) - Subileussymtom*** (intermittenta, stegrande buksmärta) (ssk, läk) Svaga symtom >50 år (1p) - Järnbristanemi utan rimlig förklaring (läk) - Hereditär belastning oavsett ålder (2 eller fler 1:a, 2:a-gradssläktingar****) (ssk, läk) - Ändrade avföringsvanor (förstoppning, ökad frekvens, svårt att tömma, diarré, slem, trängningar) >2 v utan rimlig förklaring (ssk, läk) - Pos F-Hb (läk) - Rektal blödning med anala symtom (ssk, läk) - Avmagring, aptitlöshet, trötthet > 1 månad utan rimlig förklaring (ssk, läk) - Ulcerös colit med 8-15 års duration beroende på lokalisation***** (ssk, läk) Patient med 2p eller mer handläggs skyndsamt på VC och remitteras vidare enl. fastställd utredningsgång. Skyndsam utredning på VC - Läkartid inom 3 arbetsdagar, förberedd för rektoskopi - Prov för F-Hb medtages till besöket enl. instruktion av ssk (ej om blödning) - Provtagning (Blodstatus, krea, längd, vikt m.m.) - Remiss skickas samma dag till utvidgad utredning; coloskopi/DT colon/rtg colon ( tid direkt via telefon?) Utredning på sjukhus - Någon (kir?) koordinerar utredningen och konverterar till lämplig diagnostisk utredning. Grupp 2 - Utredning Patienter som inte uppfyller kriterier enl. Grupp 1. och Grupp 3. följs och utreds enl. sedvanlig rutin. Grupp 3 - Utreds ej för cancer (kan behöva utredas för annan sjukdom t.ex. inflammatorisk tarmsjukdom) - < 30 år utan hereditet (ssk, läk) - Kort återstående livslängd (nytta av åtgärd?) (läk) - Utretts för liknande senaste året (ssk, läk) * Efter Peter Stålhammar, distriktsläkare, Sävsjö ** klåda, värk, smärta vid avföring *** intermittenta buksmärtor, uppdriven buk, illamående, tilltagande avföringsproblem **** föräldrar, syskon, barn, morbror/faster, syskonbarn, far/mor-föräldrar ***** ingen risk om enbart i sigmoideum/rectum Förslag från primärvårdsgrupp i Jönköping Kjell Lindström, Jönköping, Eva Ellbrant, Huskvarna, Staffan Ekedahl, Jönköping, Annika Bergdahl, Jönköping, Peter Stålhammar, Sävsjö, Helene Sigfridsson, Sävsjö, Per Hauschildt, Skillingaryd och Marie-Louise Claesson, Skillingaryd


Ladda ner ppt "Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvård – Landstinget i Jönköpings län Bakgrund Alltför många patienter med kolorektalcancer får sin diagnos sent."

Liknande presentationer


Google-annonser