Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnostik av Hjärtsvikt inom primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnostik av Hjärtsvikt inom primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Diagnostik av Hjärtsvikt inom primärvården
En studie om användningen av NT-ProBNP samt hur diagnosen hjärtsvikt sätts på en vårdcentral Marie-Louise Butler ST Läkare Täby Centrum Doktorn

2

3 Bakgrund Hjärtsvikt: Mortalitet och Morbiditet
Diagnos ställs ofta av allmänläkare Diagnos baseras på ofta symtom, statusfynd, hjärt-lung röntgen Överdiagnostik och underdiagnostik av hjärtsvikt. UKG krävs för att ställa hjärtsviktsdiagnos. Enligt SFAM-Q bör 80 % ha diagnos baserad på UKG. Natriuretiska Peptider (ProBNP, NT-ProBNP) kan användas inom hjärtsviktsdiagnostiken

4 Hjärtsvikts Undervisning…
Ur European Society of Cardiology:s guidelines (2008): NT-ProBNP: Hjärtsvikt osannolikt: NT-ProBNP under 400 pg/mL Hjärtsvikt osäkert: NT-ProBNP mellan 400 – 2000 pg/mL Hjärtsvikt troligt: NT-ProBNP över 2000 pg/mL

5 Syfte Att undersöka hur NT-ProBNP används på Täby Centrum Doktorn
Att kartlägga hur diagnosen hjärtsvikt sätts på Täby Centrum Doktorn.

6 Frågeställning DEL 1: Vilka symtom eller statusfynd hade patienter då NT-ProBNP ordinerades? Utreddes patienter med patologiska NT-ProBNP med EKG, UKG eller hjärt-lung röntgen? DEL 2: Vilka undersökningar, symtom eller statusfynd baserades hjärtsviktsdiagnosen på?

7 Metod Retrospektiv journalstudie DEL 1: DEL 2:
Identifiera patienter (utan hjärtsvikt) som tog NT-ProBNP 2010 Genomgång av 149 patientjournaler. Samla information om symtom, statusfynd. Om patologiskt NT-ProBNP, samla information om vidare utredning. DEL 2: Identifiera patienter som fick hjärtsviktsdiagnos på VC 2010. Genomgång av de 20 patientjournaler som fick diagnosen. Samla information om hur diagnosen sattes.

8 Resultat: NT-ProBNP provtagning
Symtom och statusfynd som noterades i samband med NT-ProBNP provtagning (angivet i % av alla som tog provet).

9 Resultat: Utredning av Patologiska NT-ProBNP
Andelen (%) fall med patologiska NT-ProBNP som utreddes vidare med UKG eller hjärt-lung röntgen uppdelat på osäker eller trolig hjärtsviktsdiagnos. Osäker hjärtsviktsdiagnos (NT-ProBNP mellan 400 – 2000 pg/mL). Trolig hjärtsviktsdiagnos (NT-ProBNP > 2000 pg/mL).

10 Resultat: Utredning av Patologiska NT-ProBNP

11 Resultat: Hjärtsviktsdiagnostik
Andelen (%) patienter där diagnosen är baserad på UKG, patologiskt NT-ProBNP eller hjärt-lung röntgen, symtom och/eller statusfynd (eller en kombination av dessa undersökningar).

12 Bifynd 1 hjärtsviktsdiagnos baserades på normalt UKG
2 hjärtsviktsdiagnoser sattes pga symtom/statusfynd. UKG normalt men diagnos togs ej bort 5 UKG svårtolkade: Olika tolkningar av olika erfarna kollegor och klinisk fysiolog. Oftast avseende diastolisk dysfunktion.

13 Slutsats Osäkerhet kring tolkning av NT-ProBNP.
Bara en tredjedel av patienter med patologiska NT-ProBNP utreddes med UKG Mindre än hälften av nya hjärtsviktsdiagnoser under år var baserade på UKG. Lika många av patienterna genomgick UKG i senare skede. UKG svåra att tolka


Ladda ner ppt "Diagnostik av Hjärtsvikt inom primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser