Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling"— Presentationens avskrift:

1 BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling
Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg 2011

2 Utvecklingsarbete-strategier
Ideer! Mål! Mätbarhet! Analys- genomförande! Tidsbehov!

3 Förutsättningar Fortlöpande verksamhetsanalys- diagnoser , remisser – utgör 1/3 av alla besök ! Dialog med primärvård – remissinflödet- styrning – bättre remisser/kontroll ausk av båsljud Barnkardiologisk skolning –handläggnings-mallar före remiss

4 Basdata .blåsljud (2006) Diagnosen Blåsljud – 50% av alla nybesök(remisser) , 20 % av alla besök . Den överlägset dominerande fråge-ställningen /diagnosen! Remisser 0-6 mån : blåsljud 38% , hjärt-friska 25% Remisser > 6 mån: blåsljud 62%! , hjärt-friska 75% !

5 Förtest/analys för behovet blåsljudsmottagning (2007)
Primärvårdens kontrollausk minskar ej remissinflödet tydligt Egna klinikens ickekardiologer ej mycket bättre på blåsljudsauskultation Ökning av ausk.kompetensen hos kardiologer + betoning av status! Idealiskt fortbildningsvärde för icke kardiologer! Nöjdare patienter som får en säkrare bedömning Reell tidsvinst - ca 25 tim/år i Helsingborg (15 min/besök)

6 Blåsljudsmottagning snabbspårsmottagning från 2008
Remisser externa/interna – opåverkade barn med blåsljud som ej borta vid kontrollausk ( utan andra frågeställningar) Barn över 6 mån EKG + saturation (+BT) + längd/vikt Heriditet + hjärtanamnes + status inkl fem.pulsar Hjärtauskultation – 4 lok. framifrån + rygg 15 min /pat , 12 patienter/em , 1 mott/6 v ca

7 Blåsljudsmottagning -hjärtfriska
Hjärtanamnes blank EKG helt normalt Hjärtheriditet i stort ua (0 KMP, 0 syndrom med hjärtfel) Hjärtstatus blank (inkl hjärttoner) frånsett blåsljud Blåsljud – systoliskt gr 1-3, tonande!, ej ryggen (ej alla sannolikt fysiologiska B.) Det ”musikaliska” syst. Blåsljudet dominerar stort , är säkert fysiologiskt (efter inlärningsfas början 2000-talet då alla blåsljud – UKG) Om avvikelse på någom punkt nytt åb på UKG tid

8 Efteranalys blåsljudsmottagning
75% avslutade – hjärtfriska- efter första besöket! (2009) Andelen remisser till blåsljudsmott. har minskat (dock ej totalantalet blåsljudsremisser!) troligen effekt efter denna focussering – kontrollausk./skolningseffekt + ev. skärpt urval (omedvetet) till blåsljudsmott. Vinster: nöjdare patienter, höjd kompetens, parallellt fortbildningsvärde , effektivisering/tidsvinst

9 Vidareutveckling? De barn som behöver ett andra besök för UKG – möjligen snabb UKG scanning (ej fullst ukg us, ev med liten hand-scanner?) ,samma dag.

10 Problem utvecklingsarbete?
För blåsljudsmottagningen väldigt lite då så uppenbara fördelar/vinster Tidsbehov (som måste tas från annan verksamhet) för att hitta definiera målen, genomföra föranalys samt planera förändringen Klinikledningen måste fås med i utvecklingstänket - tidsbehovet! ,stötta egen- kreativiteten De intensiva sparkraven uppifrån – största problemet – samtidigt en sporre för ökad kreativitet

11 Pocessutveckling mycket stimulerande !!
Tack för mig Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg


Ladda ner ppt "BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser