Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansökan Sinnescentrums FoU medel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansökan Sinnescentrums FoU medel"— Presentationens avskrift:

1 Ansökan Sinnescentrums FoU medel

2 Ansökan Projekttitel: Digitalt kartotek
Sökandes namn: Johan Carlsson & Elisabeth Fornander Befattning: Utbildningsansvariga undersköterskor Anestesi & Operationskliniken, Operationsavdelningen Universitetssjukhuset Linköping Sökandes klinik: Anestesi & Operationskliniken, Operationsavdelningen Universitetssjukhuset Linköping Andra deltagande kliniker/samarbetspartners: Anna Oscarsson Tibblin Med Dr. Bakgrund: På operationsavdelningen har en handbok för alla yrkeskategorier utarbetats. ”En handbok för alla”. Den innehåller nästan 800 olika operativa och behandlande ingrepp. För varje ingrepp finns en anestesi del, en operations del och en del för patientpositionering. Operationsdelen innehåller plocklistor för instrument och engångsmaterial. I förråden på norra delen av operation finns ca 1000 olika produkter av engångsmaterial. Förråden som byggs i södra delen kommer att innehålla ungefär lika många. Varje produkt har sin unika plats sektion-back/hylla fack. förråd av denna storlek ändras placeringen av artiklarna hela tiden. Gamla artiklar plockas bort och nya tillkommer. Många artiklar är nästan identiska. Det gör att det ibland plockas fel produkt. Det kan medföra väntetid för patienten men också en ökad kostnad då den felaktigt öppnade produkten måste kastas. Med ett kartotek kopplat till plocklistan minskar den risken. Vid akuta patientfall är det extra viktigt att det blir rätt från början. För att underlätta plockningen av instrument och material till en operation är ett kartotek till stor hjälp. En tidsstudie har gjorts där plockning till operationer utfördes med och utan kartotek. Tiden med kartotek var avsevärt kortare

3 Tidsstudie plockning av material
Se bifogad fil: Tidsstudie plockning av material Tidsstudie plockning av material Personal Plockning utan placering Plockning med placering Kommentar NK Usk 25 min 3min K-material K Usk 20min 10min NK-material NK Opssk 17min K Opssk 60min 30min NK Nssk 25min K Nssk Ej klinisk personal 40min 5min K= operation K (kir/gyn/ uro) NK= Neurokirurgisk operation Ej klinisk personal= administrativ personal

4 Ansökan Sinnescentrums FoU medel
 Frågeställning/Syfte/Utvecklingsidé: Syftet med detta förbättringsarbete är att utveckla ett digitalt kartotek i Operationsförråden på operationsavdelningen US. Kartoteket skall vara kopplat till plocklistorna i operationshandboken. Ändringar i produktplacering görs därmed på ett ställe och man får ett genomslag i alla 800 ingreppen. Vi bedömer att med denna form av digitalt kartotek reduceras tiden för plockning av material till kommande operation och att risken för att fel produkt tas fram minskar. Utöver detta får det till följd att ledtiderna minskar och patienttillgängligheten ökar. Metod/Hur genomförs projektet: Tekniskt är det möjligt att genomföra. IT konsult finns till handboksprojektet. IT konsulten tar fram den tekniska lösningen till ett digitalt kartotek. Timkostnaden för IT konsulten 2011 var 1100kr. Den beräknade tidsåtgången är 150tim. Förrådspersonal eller administrativ personal lägger in produktplaceringarna i kartoteket. Arbetet utförs under ordinarie arbetstid. Den beräknad tidsåtgång för detta uppgår till ca; 40 arbetstimmar. Ändringar av produktplacering i kartoteket utförs av förrådsansvarig personal eller administrativ personal anställd inom verksamheten. Vad kan uppnås om projektet genomförs/vilken nytta skapas: Bytestiderna på operationssalarna minskar vilket får till följd att salarna kan utnyttjas mer. Patientsäkerheten ökar. Risken för väntetider och ändringar blir mindre då det blir rätt från början. Lägre kostnader då rätt produkt tas fram från början. Kostnader (specificeras så detaljerat som möjligt): Extern IT konsult, 1100kr x 150tim = 150 000kr Förrådspersonal, 135kr x 1,54 x 40tim = 8316kr Material: 0 Apparatur: 0

5 Digital plocklista

6 HANDBOK FÖR ALLA Ett projekt för Operation & Anestesi på Operationsavdelningen US i Linköping

7 Gamla handskrivna plocklistor

8 Startsida

9 Sökt ingrepp

10 Operations förråd handbok

11 Sterilförråd

12 Engångsmaterial


Ladda ner ppt "Ansökan Sinnescentrums FoU medel"

Liknande presentationer


Google-annonser