Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset

2 Bakgrund Behovet av akut operationsutrymme ökar. Begränsad resurs.
20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet). Strykning av elektiva operationer Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens? LEAN?

3

4

5 Bakgrund Behovet av akut operationsutrymme ökar. Begränsad resurs.
20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet). Strykning av elektiva operationer Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens? LEAN?

6

7

8 Bakgrund Behovet av akut operationsutrymme ökar. Begränsad resurs.
20% av akuta operationer opereras ej inom angiven tidsgräns(prioritet). Strykning av elektiva operationer Bristande operationsresurs? Utnyttjas akutsalarna effektivt? Rätt kompetens? LEAN?

9 Kända problemställningar
Utnyttjandegrad på akut op-sal låg Brister i följsamhet till rutiner Dåligt ifyllda/otydliga operationsanmälningar Årstidsvariation Överbeläggningar på vårdavdelningen Kommunens omvårdnadsresurs

10 Övergripande mål Förbättra utnyttjandet av akutsalsresurs.
Förbättra tillgängligheten för såväl akut som elektiv ortopedisk kirurgi Utjämna flöden (LEAN!) Uppnå jämnare beläggningsgrad på vårdavd. Behålla kvalitet/patientsäkerhet

11 Vad vill vi uppnå? 90% av patienterna ska opereras inom utsatt tidsgräns 30% ökning av knivtid på akutsal måndag-fredag Genomsnittlig beläggningsgrad på vårdavd <90% Minskad mortalitet för höftfraktur inom 30 dagar för patient >80 år < 8% Tid ankomst sjukhus till operation < 20 timmar för höftfrakturer. Minskad komplikationsfrekvens, VRI

12 Vad har vi gjort Efter att uppdraget formulerats, utsågs en tvärprofessionell grupp från respektive kliniker. Vid första mötet förstod vi att vi måste arbeta inom befintliga ramar eftersom inga pengar finns att tillföra. Alltså: Vad kan vi göra med det vi har? Arbetet har skett genom medföljning/ observation av varandras arbetsuppgifter, tidsstudier och kartläggning av läget. Återkopplats på möten i gruppen

13 Vad har vi gjort Anpassa det elektiva slutenvårdsflödet efter det akuta – Förbättrar vårdplatssituationen

14 90%

15 Vad har vi gjort ? Avdelningspersonal ringer direkt till ortopedjour när en höftprocess anländer. Det ger jouren tid/möjlighet att planera, se bilder, aktivera läkemedelslistor samt gå till avdelning och träffa patienten. Tid till opanmälan och därmed op snabbas upp, kvalitet förbättras.

16 Vad har vi gjort? Förbättrat flöde:
2 akutsalar, 2 dagar/v med start samt Detta är en ökning av salsresurs De enkla ingreppen utgörs av sk P4 patienter. De får tid direkt och slipper fasta för att sedan strykas om hög belastning. Samtidigt kan nästa större ingrepp förberedas och man tappar ingen tid på morgonen och kommer bort från sista minuten ändringar av metod, operabilitet osv.

17 Vad har vi gjort Tidsstudie av akutsal under en vecka
Reviderat metoder för akutoperationer Tydliggjort riktlinjer för prioritering av akuta operationer inför nästa dag Förbättrat rutiner kring operationsanmälningar

18 Vad mäter vi? Genomsnittliga väntetider för P2A-B samt P3
Andel inom prioriteringsgrupperna som opereras inom avsedd tid månadsvis Andel akuta ortopedpatienter som opereras under planerad operationsdag. Tider för höftfrakturer ankomst på sjukhus till operation. Andel som opereras inom 24 timmar. Andel P4 vars operationsdatum flyttas Salsresurs avsedd för akuta operationer Beläggningsgrad vårdavd månadsvis Överlevnad 3 mån för höftfrakturpatienter.

19 När mäter vi? Januari-mars, Oktober-december årligen
Utgångsvärden 2011 Måluppföljning pågår

20 P2A: Inom 2 timmar P2B: Inom 6 timmar P3: Inom 24 timmar

21

22 Mortalitet höftfraktur inom 30 dagar på
patient > 80 år 2011.

23 Arbete som pågår Två akutsalar/dag, inkl. heldag fredag
07.30 salen börjar alltid med ett kort ( 30 min knivtid) standardiserat ingrepp som kräver få instrument. Införa nytt program för att kunna mäta hur många patienter som flyttas

24 Sammanfattning LITE BÄTTRE HELA TIDEN


Ladda ner ppt "Optimerade flöden i de akuta och elektiva operationsprocesserna innefattande utnyttjande av slutenvårdsplatser Ortoped- och Anestesikliniken Vrinnevisjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser