Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation Operationsavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation Operationsavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Organisation Operationsavdelningen
Verksamhetschef Åsa Rudin Områdeschef Karin Borgman Remse Sektionsansvarig Henrik Eneroth Controller Inger Offesson Enhetschef Heléne Hegardt Tf enhetschef Pia Johansson Se nästa sida..

2 Enhetschefens ansvarsområde är;
Personal, Budget, Verksamhet Utbildning högskola/universitet; VUB AT/ST Kandidatutbildning Handledartid/utbildning Sjukhusövergripande uppdrag; Brand, miljö, hygien, smärta, Dokumentation, etik, PSO 12 salar service mot 9 verksamhetsområden; Kir, ort, käk, öron, gyn, uro, ögon , barn, akuten op = 28/dygn Kompetensutveckling internt OP-avd; APT, studiedagar, proffsmöten, HLR, Trauma, Tilda, schemaplanering, externa utbildningar Arbetsmiljö; Skyddsombud, Facklig tid, utbildning, samverkan

3 Översikt operationsavdelningen
Personal- koordinator I samråd med personal- koordinator planera och samordna operations- resurser kring planerad och oplanerad operations- och anestesi- verksamhet. M m 3 st Operations- Planera, samordna och organisera de resurser som finns tillgängliga och som behövs för den dagliga produktionen. M m Medicin- tekniskt ansvarig, op och anestesi Uppdraget innebär särskilt ansvar för aktuell utrustning inom området operation/anestesi och därtill svarande befogenheter. M m Förbättrings-ledare Uppdraget innebär att organisera projekten på operations-avdelningen, skapa strukturerade arbetsmetoder för projekt- medlemmarna samt ge övrig personal kontinuerlig överblick i verksamhetens förbättrings-arbete. M m 2 st Ssk med specialuppdrag (sektions-ansvariga), op och anestesi Tillsammans utveckla preoperativ, perioperativ och postoperativ omvårdnad. Bevaka utveckling o nyheter. Kontakt med producenter o leverantörer. Utbilda nuvarande o kommande kollegor. 12 st Apoteksansvarig Ansvar för avdelningens läkemedelshantering. Ansvar frö information, utbildning och utbildning. Regelbunden ekonomisk uppföljning. Kvalitetskontroller. M m Preoperativa Mottagningen Ansvarar för information o utveckling inom preop området. Utför preop. samtal med patient och/el närstående. Ansvarar för kvalitetsarbete. 1 st Usk med specialuppdrag Ort, kärl, trauma, gyn, kir, uro, öron, MT, Brand/förråd 10 st Ssk med utökat ansvarsområde Handledning, PSO, schema, dokumentation, hygien, studiedag, HLR; etik, miljö, fackligt arbete. 24 ssk Usk med utökat ansvarsområde Miljö, schema, studiedag, hygien, HLR, fackligt arbete Bemannings-assistent Tekniska biträden

4 2011 utförde vi 10 216 operationer/år = 28 operationer/dygn
2011 utförde vi operationer/år = 28 operationer/dygn. Vi har ~100 olika diagnoser att förhålla oss till. 7.30 – varje vardag utom fredag bemannar vi 12 op-salar med 21 ane-ssk, 16 op-ssk och 20 usk. 11.30 – bemannar vi med 1 av vardera kompetens. Kväll och helg bemannar vi 2 op-salar med 3 ane-ssk, 2 op-ssk och 2 usk. Helg 6.45 – 14 bemannar vi 2 op-salar med 3 ane-ssk, 2 op-ssk och 2 usk, övrig tid 1 sal som vi bemannar med 2 ane-ssk, 2 op-ssk och 1 usk. Natt bemannar vi med 2 ane-ssk, 2 op-ssk och 1 usk. Fredagar bemannar vi 6 op-salar med 12 ane-ssk, 9 op-sske och 9 usk.

5 Kompetensprofil - chefer som leder chefer
Chefsvillkor Med chef menas en person som har fullt ledningsansvar dvs i sitt uppdrag har tre ansvarsområden; verksamhet, personal och ekonomi. Medarbetare som har ett begränsat ledningsansvar kallas teamledare. Huvudregeln är att chefskap är en tillsvidare-anställning och på heltid. Ledningsorganisationen i RS har beslutat om ett antal chefsnivåer: Regiondirektör Förvaltningschef, direktör Chefer som leder chefer, där minst 2 underställda chefer fodras (Divisionschef, verksamhetschef, områdeschef) Chefer som leder medarbetare (Enhetschef) Kompetensprofil - chefer som leder chefer De kompetenser som ingår i uppdraget är: - Analytisk förmåga - Helhetssyn/strategiskt tänkande - Resultat och målorientering Kompetensprofil - chefer som leder medarbetare i Region Skåne De kompetenser som ingår i uppdraget är: - Prioriteringsförmåga - Resultat och målorientering - Formell kompetens

6 Uppdragsbeskrivning Områdeschef
Uppdraget innebär ledning av och verksamhetsansvar för verksamheterna inom verksamhetsområde OP/IVA dvs IVA, Postop, Smärtmottagning, Tryckkammare, Operation, Sterilcentral, Dagkirurgen, samt preoperativ mottagning Ansvaret omfattar ej medicinska frågor, ej heller arbetsledning av läkare. Ansvarsförhållanden Områdeschefen är direkt underställd verksamhetschefen och skall verka i enlighet med Region Skånes, Helsingborgs lasaretts och verksamhetsområdets uppsatta mål, policy och riktlinjer. Områdeschefen ansvarar för områdets verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi samt för att lagar, förordningar och PM följs. Områdeschefen ingår i verksamhetsområdet ledningsgrupp. Uppgifter, Ansvar och Befogenheter Verksamhet Personal . Ekonomi Uppdragsbeskrivning enhetschef. Uppdrag Uppdraget innebär leda och fördela det dagliga arbetet. Uppdraget omfattar ej medicinska frågor, ej heller arbetsledning av läkare. I medicinska frågor är enhetschefen underställd medicinsk ledningsansvarig. Ansvarsförhållanden Enhetschefen är direkt underställd områdeschefen och skall verka i enlighet med Region Skånes, Helsingborgs lasaretts och verksamhetsområdets uppsatta mål, policy och riktlinjer. Enhetschefen ansvarar i samråd med områdeschefen för enhetens verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Uppgifter, ansvar och befogenheter Verksamhet Personal Ekonomi


Ladda ner ppt "Organisation Operationsavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser