Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genombrottet – ett patientfokuserat arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genombrottet – ett patientfokuserat arbete"— Presentationens avskrift:

1 Genombrottet – ett patientfokuserat arbete
Gynekologi avd. 28 Helsingborgs lasarett

2 Vår avdelning 18 vårdplatser.
Gynekologisk vård inkl. akut och planerad gynekologisk kirurgi. Två sektioner: Akut/allmän Onkologi Läkare, medicinska sekreterare, undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor.

3 ”De’ ska va’ gôtt å leva jobba annars kan de’ kvetta” Roy och Roger
Positivt att kunna påverka sitt arbetet och genomföra förbättringar som leder till bättre förhållanden för både patienter och personal.

4 Syfte ”Att göra en bra avdelning bättre genom att omstrukturera arbetet och där igenom frigöra mer tid för det patientnära arbetet, samt skapa en bättre arbetsmiljö för personalen”. Besvärlig situation på förmiddagen.

5 Telefonsamtal Omläggning Telefonsamtal Rond Frukost Dela medicin Anhöriga Transporter Korridorbesök Lunch Barnmorskor Läkare Bädda Med. sekreterare Undersköterskor Inskrivningar Telefonsamtal Sjuksköterskor Telefonsamtal Dokumentation Förråd Akuta patienter Provtagning Kontroller Tvätt Telefonsamtal ADL Beställningar Undersökning Ansvarsområde Telefonsamtal Mätningar

6 Delmål Telefonsamtal Korridorbesök Inskrivningar Rutiner
Med många små mål når vi vårt syfte

7 Delmål 1 - Telefonsamtal
”Att eliminera de samtal som inte hör hemma på avdelningen, samt styra övriga samtal till person och tidpunkt”.

8 Verklighetsanalys - telefon
Registrering 1: Registrerade fördelning mellan sektioner, dygn och timme. Identifierade tio typer av samtal. Pinnstatistik för enkelhet. Telefonrådgivn mott. Typer av samtal, exempel.

9 Samtalsregistrering 1 Antal samtal under en mätperiod på tio vardagar:
Gyn. 28A – 275 samtal Gyn. 28O – 150 samtal

10 Förbättringsåtgärd Våra sekreterare erbjöd sig att under en försöksperiod ta emot alla inkommande samtal på kontorstid. Under försöksperioden registreras vilka samtal som lämnas vidare till avdelningens personal. Rutin för samtal som inte måste besvaras omgående. Ändrat telefonnummer i kallelse och informationsblad till patienten. Ökade resurser för telefon på mottagningen.

11 Nulägesrapport - telefon
Våra sekreterare svarar på alla inkommande samtal under kontorstid, vilket frigör tid för det patientnära arbetet för vårdpersonalen. Den senaste mätningen visar att rådgivningssamtalen har minskat från 31 till 3 samtal. Whiteboard, lämna meddelande. Samma fördelning på samtalen på A och O.

12 Delmål 2 - Korridorbesök
”Optimera styrningen av polikliniska besök på avdelningen”.

13 Verklighetsanalys - korridorbesök
Mätning: Registrerade fördelningen mellan sektionerna. Registrerade åtgärd. Registrerade besökets tidpunkt och längd.

14 Resultat 28 A – 24 besök / 4 veckor. 28 O – 8 besök / 4 veckor.
Bristfällig registrering av besökets längd. Resultatet överraskning – inte onkologsidan som hade flest besök

15 Förbättringsåtgärd Information till berörda enheter och personer.
Styrning av korridorbesök till mottagning och distriktssköterska. Tidsmässig styrning.

16 Nulägesrapport - korridorbesök
Resultat av ny mätning 28 A – 12 besök / 4 veckor 28 O – 15 besök / 4 veckor Hinder Läkarschema Information till berörda enheter. Halverat antalet besök på A-sidan. Inga såromläggningar och KAD.

17 Delmål 3 - Inskrivningar
”Alla patienter, dvs. 100 %, ska uppleva att de blir inskrivna inom rimlig tid”.

18 Verklighetsanalys - inskrivningar
Enkät Patienten registrerade själv, anonymt, tidsåtgången hos gynekolog, barnmorska, narkossjuksköterska och narkosläkare. Fri text om hur de upplevt inskrivningen. Fråga: Har informationen varit tillräckligt utförlig? Sista frågan för ev. nytt genombrottsarbete.

19 Resultat - inskrivningar
Verklig tidsåtgång. Positiv feedback. Informationen ansågs tillräcklig. Patienterna är nöjda med inskrivningsprocessen och gruppen beslutar därför att inte arbeta vidare med rutiner kring inskrivningar i nuläget. Kan jämföra sig själv med snittet. En pat. som inte var nöjd.

20 Delmål 4 - Rutiner ”Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt av rätt person”.
Syster Duktig ”Inventering” bland personalen på avdelningen. Hur såg vår arbetsdag egentligen ut? Hur fördelade vi arbetet?

21 Verklighetsanalys - rutiner
Inventerade arbetsmoment, arbetsfördelning och tidpunkt. Läkemedelslistor Temp - och vätskemätning Morgonrapport, beställningar,förråd

22 Förbättringsåtgärder
Arbetsbeskrivningar för respektive yrkeskategori och arbetspass. (Läkargruppen anser sig inte behöva en arbetsbeskrivning i nuläget). Fördela arbetsmoment över dagen med hänsyn till patientens behov av omvårdnad. Samtal i läkargruppen om läkemedelslistor. Samtal på vårdpersonalens teamdagar om dokumentation.

23 Nulägesrapport - rutiner
Arbetsbeskrivningarna har varit en god hjälp vid introduktionen av ny personal. Utnyttjar överlappningstiden bättre. Vi arbetar med att införa de nya rutinerna - trots en viss tröghet. Större uppmärksamhet på läkemedels-, temp- och vätskelistor. Nya rutinerna infördes 4 juni, och har inte provats så länge med full verksamhet. Utvärdering planeras i höst, men vi upplever redan nu att vi frigjort tid för det patientnära vårdarbetet.

24 Hur arbetar vi vidare? Presentera resultaten.
Fullfölja införandet av de nya rutinerna. Nya mål för genombrottsarbete under våren. Genombrottsarbete i hela vårdkedjan för onkologiska patienter. Översyn av informationsflödet på enheten.

25 När man är en Björn med Mycket Liten Hjärna och Tänker Ut Saker, upptäcker man ibland att en Idé som verkade vara riktigt Idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på. Nalle Puh


Ladda ner ppt "Genombrottet – ett patientfokuserat arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser