Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gastrosektionen medicin SU/Ö vilka är vi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gastrosektionen medicin SU/Ö vilka är vi?"— Presentationens avskrift:

1 Gastrosektionen medicin SU/Ö vilka är vi?
Patienter 5 Specialistläkar- linjer 1,7 Specialsjuksköterska Administration 1 Sekreterare undersköterskor Paramedicinsk personal 1 kurator, 1 forskningsass. Slutenvårdsavdelning 20 vårdplatser

2 Medicinkliniken gastrosektionen SU/Östra
En väl fungerande enhet, hur blev det så?

3 Gastrosektionen medicin SU/Ö vad gjorde läkarna 2006?
1797 besök 163 nybesök 202 konsultuppdrag (4-500 är den troliga siffran) 1000 telefonkontakter Kliniska prövningar/forskning 1946 skopier Lever/cristabiopsier

4 Gastrosektionen medicin SU/Ö vad gjorde sjuksköterskorna 2006?
1250 telefonkontakter 1220 sjuksköterskebesök inkl. provtagning Varav: 31 Aferesbehandlingar 60 Immunmodulerande behandlingar (Remicade®) 125 MTX injektioner 175 Venofer® infusioner Ett flertal blodtransfusioner Forskning/studier

5 Gastrosjuksköterskemottagningen
- ett pilotprojekt för IBD-patienter

6 Bakgrund Syfte: Att öka tillgängligheten för IBD-patienter
Metod: 2004 inleddes projektet med sjuksköterskebesök (gastrosjuksköterskebesök=gsskbesök) Utveckling:

7 Gssk-mottagningen hur fungerar den?
Patienturval: IBD sjukdom i långvarig remission Underlag för besök: Provtagning, hälsoformulär Ansvarsfördelning: Sjuksköterskan; besöket, journaldokumentation Läkaren; recept, kontrasignerar journalen

8 Kvalitetssäkringsenkät 2006 gastrosköterskemottagningen
Syfte: Kvalitetssäkra gastrosköterskemottagningen Metod: Enkätsvar bearbetades och sammanställdes av oberoende konsultsjuksköterska

9 Resultat Motsvarar gssk-mottagningen dina förväntningar?
18% över förväntan 77% helt 5% delvis Hur upplever du de nuvarande gssk-besöken jämfört med tidigare läkarbesök? 13% bättre nu 52% tillräckligt bra 32% ingen skillnad 3% mindre bra

10 Tycker du att du får svar på dina frågor/funderingar?
45% ja, alltid 49% ja, oftast 3% ibland 3% sällan Upplever du sjuksköterskans medicinska kunskaper som till räckliga? 47% ja, fullt ut 48% oftast 5% ingen uppfattning

11 Vem vill du träffa vid dina besök på mottagningen?
33% som nu, sjuksköterskan 59% spelar mig ingen roll 8% som tidigare, läkaren Åtgärd: De patienter som vill eller försämras, får återgå till läkarmottagningen

12 Vad har gssk-mottagningen lett till?
Ökad tillgänglighet till läkarmottagningen Frigjort läkartid för svårbehandlade IBD patienter Adekvat vårdnivå utan att äventyra den medicinska kvalitén och säkerheten Kompetensutveckling för sjuksköterskan

13 Vi är stolta över en väl fungerande enhet som ger en kvalitetssäkrad vård där patienterna får komma på läkarbesök inom planerad tid och vårdgarantin kan hållas. Tack för uppmärksamheten Anna, Carin och Cecilia


Ladda ner ppt "Gastrosektionen medicin SU/Ö vilka är vi?"

Liknande presentationer


Google-annonser