Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtsvikts-mottagning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtsvikts-mottagning"— Presentationens avskrift:

1 Hjärtsvikts-mottagning

2 Hjärtsviktsmottagning
Växjö Sjuksköterskor: Helen Gustavsson Kerstin Björk Åsa Gladh-Markusson Telefon: Ansvarig läkare: Peter Vasko Ljungby Sjuksköterskor: Liselotte Lundmark Birgitta Sundfeldt Ann-Christin Karlsson Telefon: Ansvarig läkare: Carina Nilsson

3 Hjärtsviktsmottagning
För vem? Patienter som krävt sjukhusvård p.g.a. försämrad hjärtsvikt. Patienter med symtomgivande hjärtsvikt i primärvården.

4 Hjärtsviktsmottagningens huvuduppgifter
Bekräfta diagnosen Optimera behandlingen Informera och utbilda Ge stöd och råd

5 Sjuksköterskans främsta uppgifter
Samordna teamets insatser Kontrollera att diagnostiska undersökningar föreligger Titrera läkemedel Utvärdera status och tecken på försämring Stödja patienters följsamhet Utbilda patient och anhöriga om sjukdomen Telefonrådgivning

6 Läkarens främsta uppgifter
Att ta ställning till patientens medicinska behandling Att vid behov se till att diagnosundersökningar utföres så att patienten har en bekräftad diagnos Att ge stöd till sjuksköterskan i handläggningen av patienten

7 Tecken på försämring Snabb viktuppgång Ökad andfåddhet Bensvullnad
Vid ökade symtom, diuretika vid behov eller kontakta ansvarig sjuksköterska eller läkare

8 Egenvård Regelbunden viktkontroll för att upptäcka vätskeretention
Diuretika vid behov 8

9 Vågprojektet

10 Egenvård Vätske- och saltintag Adekvat vätskeintag
Värdet av saltrestriktion ej utrett men överdrivet vatten- och saltintag bör undvikas 10

11 Egenvård Fysisk aktivitet Träning

12

13 Sjukdomsförlopp


Ladda ner ppt "Hjärtsvikts-mottagning"

Liknande presentationer


Google-annonser