Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukskrivningsmiljarden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukskrivningsmiljarden"— Presentationens avskrift:

1 Sjukskrivningsmiljarden
Regeringens strategi för minskad sjukfrånvaro Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin Företagshälsovård Kömiljarden

2 Ohälsotal När ohälsotalet var som högst (2003) var Norrbottens ohälsotal 56,4 Idag (januari 2011) är ohälsotalet 35,7 Högsta noteringen för män var 46,3 och för kvinnor 67,5 Idag är ohälsotalet för män 29,6 och för kvinnor 42,7 Sjukpenning var som högst 20,9 (2002), idag är siffran 5,5 SA (Sjukersättning, Aktivitetsersättning) var som högst 35,2 (2006), idag 30,1 Piteå ligger på andra plats i landet när det gäller skillnad mellan män och kvinnors ohälsotal. Skillnaden i Piteå är 24 dagar.

3 Rehabiliteringsgarantin
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse med regeringen som syftar till att stärka den enskildes ställning i sjukskrivningsprocessen. Detta görs genom att införa en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att underlätta individens återgång i arbete. De vanligaste orsakerna till sjukskrivning är icke specifika besvär från rörelseapparaten och lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa där stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom är centralt. Sammanlagt 60% av alla pågående sjukfall hör till dessa två grupper SBU-rapporter har varit främsta underlaget för bedömning av evidensbaserade behandlingsmetoder Multimodal rehabilitering för långvarig smärta Kognitiv beteendeterapi för lätt eller medelsvår psykisk ohälsa Omfattar patienter i yrkesför ålder, år

4 SBU:s metoder för behandling av långvarig smärta Multimodal rehabilitering
En kombination åtgärder som är välplanerade och synkroniserade och består av psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning eller sjukgymnastik, undervisning om smärta. Rehabiliteringen ska stärka den drabbade individens handlingskraft och ansvarstagande. Insatser sker under en längre tid med personal som arbetar i team. Teamet består av flera professioner ex. läkare, sjukgymnast, kurator, psykolog, arbetsterapeut och sjuksköterska

5 Multimodal rehabiliteringsprogram
Bio-psyko-socialt synsätt Beteendepsykologiskt förhållningssätt Tillräcklig intensitet, oftast 2-3 dagar i veckan under 6-8 veckor Hemuppgifter och insatser i hemmiljön Insatser och strategier för att få vardagen att fungera Undervisning t.ex. om smärta och dess konsekvenser Individualiserad upplägg utifrån den enskildes behov Fysisk aktivitet och träning, t.ex. BK Planering för arbetsåtergång

6 Kognitiv beteendeterapi Ersättning utgår till
Legitimerade psykolog/psykoterapeut med KBT eller IPT inriktning Legitimerad psykolog/psykoterapeut med annan inriktning men som använder sig av KBT eller IPT Kognitiv beteendeterapi steg 1 utbildad personal Internetbaserad KBT från och med andra kvartalet 2011, formerna utarbetas

7 Produktionsbaserad ersättning till landstinget
40 tkr/ patient och rehabiliteringsperiod för MMR 10 tkr/patient och rehabiliteringsperiod för KBT 15% påslag för utveckling och utökning av insatser inom rehabiliteringsgarantin Ersättning betalas ut efter redovisning kvartalsvis

8 Rehabiliteringsgarantin i Norrbotten
Vårdcentraler som är certifierade för team arbete och multimodal rehabilitering får 20 tkr/patient för redovisade MMR perioder Specialistvården får 10 tkr/patient för redovisade MMR perioder Producerande enhet får 5 tkr/patient för KBT samtal enligt rehabgarantins krav Redovisningsrutiner, se hemsidan

9 Vad pågår nu Norrbotten?
Garnis Rehabcenter och Rehabmedicin Sunderbyn arbetar med både utredningar och multimodal rehabilitering. HÖK långvarig smärta finns och tillämpas Team arbete i primärvården utvecklas, 14 vårdcentraler är certifierade En gemensam rehabplan i VAS (GE41) har tagits fram, implementeras Två KBT steg 1 utbildningar pågår. Sammanlagt 30 platser finansieras av rehabgarantin, tillgången på KBT ökar successivt Samarbete mellan sjukskrivningsmiljarden och rehabgarantin fortsätter och utökas, koordinatorer på 23 enheter REHSAM forskningsprojekt förbereds


Ladda ner ppt "Sjukskrivningsmiljarden"

Liknande presentationer


Google-annonser