Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man förbättra omhändertagandet på akuten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man förbättra omhändertagandet på akuten?"— Presentationens avskrift:

1 Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre

2 Kan man förbättra omhändertagandet på akuten?
SBU har tittat på metoden: Strukturerat omhändertagande av äldre är en metod där patientens hela livssituation bedöms av ett team bestående av läkare, sjuksköterska och representanter från andra yrkesgrupper. Metoden omfattar bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning.

3 Därefter har man jämfört två varianter av metoden:
1. Integrerat strukturerat omhändertagande av äldre där teamet är en integrerad del i verksamheten på en enhet eller en avdelning. Detta innebär att teamet har direkt patientansvar. 2. Rådgivande strukturerat omhändertagande av äldre där teamet genomför bedömning och rekommenderar åtgärder och uppföljning efter begäran från patientansvarig personal.

4 Integrerat omhändertagande är bra
Bättre än vanlig vård Bättre funktionsförmåga (personlig ADL) Möjligheten att bo kvar i eget hem efteråt Lika bra som vanlig vård Minskad återinskrivning Komplex funktionsförmåga (komplex ADL – ex hushållsgöromål) Minska dödlighet

5 Rådgivande strukturerat omhändertagande
Är inte bättre än vanlig vård

6 Som vanligt med SBU Stora kunskapsluckor…

7 Hur gör landstinget idag?
ADL-bedömning på AVA i Växjö – permanent sedan – arbetsterapeut på 25 % gör ADL-bedömningar på vardagar. Sjukgymnast för akuten och AVA i Växjö – 50 % - Sedan finansieras 20 % av Akutcentrum och 30 % av lasarettsrehab. Arbetsterapeut från Akutgeriatriken i Växjö finns tillgänglig för konsultation på akutmottagningen Troligen ingen paramedicinsk insats i Ljungby för konsultation på akutmottagning

8 Vad bör vi göra i framtiden?
Ska vi följa rapporten ska vi införa modellen Integrerat strukturerat omhändertagande på akutmottagningarna Steg 1 är att göra en genomgång av vilka paramedicinska insatser skulle kunna göras och hur detta kan bli en naturlig självklar del av vården.

9 Ska vi uppdatera riktlinjer?
Avvakta genomgång. Viktigt att hemsjukvårdsavtalet mellan landsting och kommun blir klart och tar höjd för resultatet i denna SBU-rapport. Fundera på översyn av Link-avtal för ett effektivare flöde vid akutmottagningen


Ladda ner ppt "Kan man förbättra omhändertagandet på akuten?"

Liknande presentationer


Google-annonser