Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk grupp rörelseorganens sjukdomar har fått i uppdrag att granska Percutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik vid ryggsmärta pga kotkompression.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk grupp rörelseorganens sjukdomar har fått i uppdrag att granska Percutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik vid ryggsmärta pga kotkompression."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk grupp rörelseorganens sjukdomar har fått i uppdrag att granska Percutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik vid ryggsmärta pga kotkompression som orsakats av osteoporos. SBU Alert-rapport nr

2 Bakgrund Metoder för behandling av svår ryggsmärta vid kotkompression hos patienter som inte fått tillräcklig smärtlindring av konventionella, icke-kirurgiska metoder. 25% av dessa patienter har så svår smärta att de behöver sjukhusbehandling under lång tid. Man uppskattar antalet patienter som är aktuella för denna behandling till mellan 1000 och 1500 per år. I länet ca 75.

3 Dessa ingrepp görs inte i länet
Dessa ingrepp görs inte i länet. Vid behov remitteras patienter till specialistkliniker. Under perioden har en patient från länet erbjudits denna behandling.

4 Metodbeskrivning Perkutan vertebroplastik:
Under röntgengenomlysning injiceras cement i en kota i syfte att åstadkomma en stabilisering av frakturen och därmed smärtlindring Ballongkyfoplastik: Som ovan men man vill återge kotan så mycket som möjligt av dess ursprungliga höjd

5 Vilken effekt har åtgärden
De få studier som finns visar kortvarig effekt på smärta. Livskvalitet och funktionsförmåga förbättrades direkt efter operation men inte vid uppföljning

6 Vetenskaplig granskning
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma om behandling med perkutan vertebroplastik eller ballongkyfoplastik vid kotkompression ger bättre smärtlindring, funktionsförmåga eller livskvalitet än icke-kirurgisk behandling. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att det förekommer cementläckage när man utför perkutan vertebroplastik eller ballongkyfoplastik. Kunskaperna är otillräckliga för att bedöma metodernas effekter, risker och biverkningar på sikt.

7 Hälsoekonomisk bedömning
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt avseende kostnadseffektiviten för metoderna.

8 Rekommendation Metoden används inte i länet idag, eventuellt behov tillgodoses med remittering till specialist klinik. FoU: det behövs fler studier med längre uppföljningstid för att säkerställa metodernas tillförlitlighet.


Ladda ner ppt "Medicinsk grupp rörelseorganens sjukdomar har fått i uppdrag att granska Percutan vertebroplastik och ballongkyfoplastik vid ryggsmärta pga kotkompression."

Liknande presentationer


Google-annonser