Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andningsgymnastik i samband med lungcancerkirurgi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andningsgymnastik i samband med lungcancerkirurgi"— Presentationens avskrift:

1 Andningsgymnastik i samband med lungcancerkirurgi
Marcus Jonsson Leg Sjukgymnast, doktorand Avdelningen för Sjukgymnastik Universitetssjukhuset Örebro

2 Vad är andningsgymnastik?
Djupandningsövningar, med eller utan motstånd. Mobilisering. Rörlighetsträning. Inhalationsbehandling. Aktiv befuktning. Etc…

3 Varför andningsgymnastik?
Lungvolymsreducering Smärta Sekret Andningsrelaterade symptom lång tid efter operation

4 Mål med andningsgymnastik
Minska komplikationer som: Lungfunktionsnedsättning. Atelektaser. Pneumoni. Sekretproblem.

5 Påverkande faktorer Preoperativa Postoperativa Funktionsnedsättning
Luftvägsinfektioner Lungsjukdom Rökning Hög ålder Övervikt Diabetes Malnutrition Dehydrering Smärta Typ av smärtlindring Immobilisering Rörelserädsla Illamående Trötthet

6 Hur gör vi idag? Preoperativt Postoperativt
Information om (frånvaro av) restriktioner. Förflyttningsteknik. Andningsgymnastik. Mobilisering från dag 1. Andningsgymnastik. Träningsprogram. Postoperativ information.

7 Varför gör vi som vi gör? Klinisk erfarenhet. Evidens.
Nationella riktlinjer.

8 Bi-Level CPAP Jämfört med ”sedvanlig behandling” (Perrin et al. 2007):
Ingen effekt på atelektaser. Förbättrad lungfunktion. Förbättrad syresättning. Minskat antal vårddagar. Jämfört med ingen behandling (Aquilo et al. 1997): Ingen skillnad i PaO2, men i alveo-arteriell O2-differens.

9 Preoperativ intensiv sjukgymnastisk behandling
Jämfört postoperativ behandling med pre- och postoperativ behandling (Pehlivan et al. 2011): Ingen effekt på atelektaser. Ingen effekt på lungvolym. Färre PPC. Färre vårddagar.

10 PEP-andning Jämfört mask med eller utan motstånd (Frölund et al. 1986): Ingen skillnad i atelektasförekomst. Ingen effekt på syresättning.

11 IMT Preoperativ IMT kombinerat med IS, jämfört med obehandlad kontrollgrupp (Weiner et al. 1997): Positiv effekt på lungfunktion. Preoperativ träning (IMT, self-efficacy, långsam andning och styrketräning) jämfört med ingen träning (Benzo et al. 2011): Ingen skillnad i vårdtid. Kontrollgruppen längre dränagebehandling.

12 Incentive Spirometry Som tillägg till sedvanlig behandling (Gosselink et al. 2000): Ingen effekt på lungfunktion. Ingen effekt på övriga lungkomplikationer. Ingen skillnad i vårdtid.

13 ”Sedvanlig sjukgymnastisk behandling”
Jämfört med ingen sjukgymnastisk behandling (Reeve et al. 2010): Ingen skillnad i övriga lungkomplikationer. Ingen skillnad i vårdtid.

14 Sammanfattning Mycket begränsad evidens för effekt på: Lungfunktion.
Syresättning. Övriga lungkomplikationer. Vårdtid. Saknas evidens för effekt på: Atelektaser.

15 Expertgruppens kommentar
”Även om det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat finns klinisk erfarenhet som talar för att det finns flera behandlingsmetoder som befrämjar postoperativ syresättning och minskar risken för postoperativa lungkomplikationer.”

16 Behandlingsrekommendation
Andningsvård i samband med lungkirurgi: Lägesändring/mobilisering i kombination med djupandningsövningar varje timma dagtid rekommenderas så frekvent som patientens tillstånd medger. Vid behov intensifieras behandlingen med PEP, CPAP eller BilevelPAP. Denna behandling bör utföras ofta och baseras på den individuella bedömningen. Preoptimering för patienter som skall genomgå lungkirurgi: Preoperativ information bör ges i samband med inskrivning. Djupandningsövningar bör inte ges generellt, men till patienter med nedsatt lungfunktion och/eller mycket slem. IMT bör övervägas till högriskpatienter. Träningen bör starta minst två veckor innan ingreppet.

17 Tack!


Ladda ner ppt "Andningsgymnastik i samband med lungcancerkirurgi"

Liknande presentationer


Google-annonser